Europadomstolen friar Finland i fallet där en asylsökandes irakisk mans död iscensatts

I början av januari hölls rättegången i Helsingfors tingsrätt mot den påstått döda irakiernas dotter och ex-make (bilden). Nu har Finland friats av Europadomstolen. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Europadomstolen har hävt en tidigare dom mot Finland. Det här efter att nya fakta kommit fram om den irakier som utvisades och därefter påstods ha dödats på en gata i Bagdad.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har fattat beslut i det exceptionella fallet där två irakier iscensatt en tredjes död för att få uppehållstillstånd. I den nya domen frias Finland i fallet.

Vid Utrikesministeriet är enhetschef Krista Oinonen nöjd med den nya domen. Oinonen är Finlands statsombud i Europadomstolen.

– Det här är ett bra bevis på hur väl rättsstaten och Europadomstolen fungerar.

Finland fick en fällande dom i ett fall där en asylsökande fått avslag och frivilligt återvänt till Irak. Därefter ska han ha blivit skjuten i Bagdad i december 2017.

Europadomstolen ansåg i november 2019 att Migrationsverket misslyckats med att bedöma de risker som mannen utsattes för om han återvände till sitt hemland. Domen innehöll ett skadestånd på 20 000 euro till mannens dotter.

Senare har det visat sig att mannen fortfarande lever och att den påstådda dödskjutningen var iscensatt för att dottern lättare skulle få asyl i Finland. Europadomstolen kom på tisdagen med ett nytt beslut där man reviderar sin dom mot Finland. Domstolen beslöt att annullera den tidigare domen i sin helhet.

Svärtat rykte

Krista Oinonen säger att Finland har lidit stor ekonomisk skada på det besvär som gjordes till Europadomstolen med förfalskade dokument. Förutom att Utrikesministeriet har skrivit utlåtanden i frågan, har det finska rättssystemet och Centralkriminalpolisen lagt ner mycket resurser på fallet.

– Naturligtvis skamfilades också Finlands rykte när den tidigare domen föll. Den har ju varit i kraft tills nu och det har synats i alla databaser att Finland har dömts för människorättsbrott.

Oinonen säger att de dokument som domen baserade sig på inte gick att verifiera hos Utrikesministeriet. Det var i samband med det som en misstanke väcktes och Centralkriminalpolisen började utreda fallet.

– Domen är annullerad i sin helhet och det är nu slutet på det här, säger Oinonen.

Europadomstolens uppgift är att övervaka att domstolens 47 medlemsländer inte kränker Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen.

Dottern och hennes ex-make dömdes till knappt två års ovillkorligt fängelse i Helsingfors tingsrätt för grov förfalskning och grovt bedrägeri. Fallet behandlas för tillfället i hovrätten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning