Europa måste stå upp för demokratin

Bild: Wilfred Hildonen

Det är dags för Europa att stå upp för demokratierna och ta upp kampen mot de krafter som vill förgöra dem.

I maj 2019 tilläts jag delta i EU-valet, och fler än en miljon medborgare i Europa röstade på mig.

I oktober dömdes jag emellertid till 13 års fängelse av Spaniens högsta domstol för att ha utövat mina demokratiska rättigheter i samband med folkomröstningen om katalansk självständighet 2017. I december meddelade EU-domstolen att jag som ledamot av Europaparlamentet åtnjuter immunitet och därmed borde få tillåtelse att inta min plats i Strasbourg. Men min status har upphävts efter ingripanden från både Spaniens valstyrelse och spanska domstolar.

Förra veckan nådde så den spanska repressionen själva hjärtat av Europa, i och med konflikten om statusen för de katalanska Europaparlamentariker som förespråkar självständighet.

Tack och lov är Kataloniens avsatte president Carles Puigdemont och den avsatte ministern Toni Comín äntligen ledamöter av Europaparlamentet. Det var enormt glädjande att få se mina kolleger inta sina platser i Europaparlamentet, och jag är övertygad om att även jag själv kommer att bli parlamentsledamot igen, som jag var redan 2009.

Det är en svår tid för våra demokratiska samhällen på många håll i världen, och både demokratierna och de grundläggande värderingar som ligger till grund för dessa är under attack. Det är också vad som har skett i Spanien under senare år, under en period då den katalanska självständighetsrörelsen har vunnit majoritet i vårt land.

I Katalonien har vi alltid framhållit att detta är en europeisk konflikt, vilket också bekräftas av den senaste tidens händelser. Europa kan inte vända bort blicken när en av dess medlemsstater bestämmer sig för att inte följa ett domslut i EU-domstolen och utmana unionens suveränitet. Spanien utmanar Europa och bryr sig varken om sitt rykte eller sin internationella legitimitet så länge ledningen för självständighetsrörelsen blir marginaliserad.

Jag är övertygad om att vi kommer att vinna kampen mot den spanska staten på juridisk väg, inte minst eftersom listan över kränkningar av rättigheter är mycket lång. Men innan vi har nått dithän kommer den spanska staten redan att ha uppnått sina mål, att få bort oss från politiken och ta ut sin hämnd på alla dem som den betraktar som sina fiender.

Vi är de främsta förespråkarna för demokrati, frihet och Europa, och därför är vi också säkra på att Europas institutioner kommer att stå på vår sida. Av den anledningen uppmanar vi nu alla demokrater i Europa att bistå oss i den påbörjade dialogen mellan Katalonien och Spanien och kräva ett slut på den repression som flyttar oss tillbaka i tiden till den europeiska demokratins allra mörkaste ögonblick. Vi uppmanar också Europas alla demokrater att avslå begäran om att vår immunitet ska upphävas. Det är upp till er att inte låta detta ske.

Repression är inte en lösning. Dialog, politik och demokrati är det. Därför vill vi se ett slut på den nuvarande repressionen med en allmän amnesti för alla dem som är berörda av processen mot självständighetsrörelsen. Vi stödjer förhandlingarna mellan Katalonien och Spanien, och vi står bakom kravet på att Katalonien, i likhet med demokratier som exempelvis Skottland, ska kunna hålla en folkomröstning om självständighet.

Den katalanska konflikten är inte längre bara en legitim strävan hos en betydande del av det katalanska folket, den har blivit ett problem med kränkningar av mänskliga rättigheter och en demokratisk konflikt i själva hjärtat av Europa.

Vi erhåller i dag ett stort stöd från alla delar av vår kontinent, men det är också nödvändigt att Europa ingriper för att försvara demokratin. EU behöver arbeta för att hitta en demokratisk mekanism som kan ta itu med både repression och rätten till självbestämmande.

Det är dags för Europa att stå upp för demokratierna och ta upp kampen mot de krafter som vill förgöra dem. Fiender till den katalanska självständighetsrörelsen, som till exempel det högerextrema spanska politiska partiet Vox, är också fiender till Europa. Salvini, Orbán, Le Pen eller Abascal är alla likadana. Att stå upp för demokratin i Katalonien är att stå upp för demokratin i Europa och dess överlevnad. Låt inte detta tillfälle gå förlorat: låt oss försvara demokratin för att rädda Europa.

Oriol Junqueras i Vies, Ledare för det katalanska republikanska vänsterpartiet Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) och ledamot av Europaparlamentet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning