Europa för alla, inte för ett fåtal

År 2030 väntas världens rikaste procent äga 75 procent av världens egendom. Tillika som lönerna för medel- och arbetarklassen stagnerat eller minskat har de rika blivit rikare och den offentliga sektorn mer skuldsatt.

Inom EU har högern dominerat de senaste 30 åren med en sådan politik som lett till en nedmontering av välfärdsstaten runtom i Europa. Droppen som fick bägaren att rinna över 2008 var finanskrisen som ledde till att många förlorade sina jobb och blev mötta av högerns skoningslösa åtstramningspolitik.

Därifrån började ytterhögerns frammarsch. Den anklagade EU och olika minoriteter samt invandrare för samhällets problem. Så kan vi inte fortsätta med samhällsskapande. I stället för att bryta sönder samhället måste vi reparera det.

Europeiska unionen behöver en annorlunda politik. En politik som kräver de rikas samhällsansvar. En politik som räddar välfärdsstaten och en politik som löser klimatkrisen med ett ambitiöst investeringsprogram som reformerar Europas samhälle.

Tomi Kontkanen, SDP/FSD, Helsingfors