Euroområdets banker mer stresståliga

Bild: Roni Rekomaa

De flesta banker i euroområdet bedöms ha bättre förmåga att klara av en ekonomisk kris än de hade enligt stresstestet år 2014. Det framkommer i det stresstest som Europeiska bankmyndigheten (EBA) utförde tillsammans med banktillsynsmyndigheterna.

Stresstestet publicerades sent på fredagskvällen och 51 banker från 15 olika länder deltog i det. I testet bedömdes bankernas kapitalposition och kristålighet.

Av de banker som deltog i stresstestet står 37 direkt under Europeiska centralbanken ECB:s tillsyn. Bankernas kärnprimärkapitalrelation var 13 procent det vill säga bättre än för två år sedan i EU:s stresstest då relationen låg på 11,2 procent.

I det negativa stresstestscenariot var den genomsnittliga kapitaldräneringen 3,9 procentenheter, det vill säga högre än 2014 då den var 2,6 procentenheter. Detta berodde till en del på strängare metoder för stresstestet och ett tuffare negativt scenario.

Med ett undantag uppvisade bankerna kärnprimärkapitalnivåer som låg väl över det riktmärke på 5,5 procent som användes i det negativa scenariot 2014. Kapitalnivåerna är alltså överlag stabila.

Italienska Banca Monte dei Paschi di Siena fick sämst resultat i stresstestet.

Nordea och Danske Bank klarade sig bra

Av de banker som är verksamma i Finland klarade sig Danske Bank och Nordea bra i stresstestet. I testets basscenario uppgår Danske Bank-koncernens kärnkapitaltäckning till 17,7 procent i slutet av år 2018. I det negativa scenariot uppgår kärnkapitaltäckningen till 14 procent.

Koncernens totala kapitaltäckning är 22,7 i basscenariot och 18,9 procent i det negativa scenariot. Danske Bank uppger att koncernen uppfyller stresstestets krav.

Nordea uppger å sin sida att dess kapitalposition är stark. I stresstestet framkommer att i det ofördelaktigaste scenariot föll Nordeas kapitalrelation från 16,5 procent i slutet av 2015 till 14,1 procent i slutet av 2018. Nordea uppger i ett pressmeddelande att resultaten i stresstestet är jämförbara med interna test och test gjorda av tillsynsmyndigheter.

Resultaten föranleder enligt Nordea inga ändringar av bankens kapitalplanering eller kapitalmål. 

OP:s kapitaltäckning på god nivå

OP Gruppens kapitaltäckning hölls stark i det stresstest som Europeiska bankmyndigheten (EBA) utförde tillsammans med banktillsynsmyndigheterna.

I testets basscenario förstärks OP Gruppens CET1-kapitaltäckning ytterligare och uppgår till 21,2 procent år 2018.

I det ofördelaktigare scenariot sjunker OP Gruppens CET1-kapitaltäckning till 14,9 procent.

OP uppger i ett pressmeddelande att på basis av resultaten överstiger OP Gruppens kapitaltäckning ändå myndigheternas minimikrav för kapitaltäckningen också i ett mycket ofördelaktigt scenario.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning