EU-valet: De flesta partier vill att alla länder tar emot asylsökande

Bild: Mikael Bobacka

Alla EU-länder bör ta emot asylsökande och dela på ansvaret, anser majoriteten av partierna i HBL:s EU-valkompass. Bara ett parti är helt emot – Sannfinländarna anser att EU i stället ska koncentrera sig på att övervaka sina gränser och skicka tillbaka alla som försöker ta sig över.

Under de senaste åren har en handfull länder tagit emot största delen av de asylsökande i Europa. Samtidigt har vissa länder med Polen och Ungern i spetsen motsatt sig en jämnare fördelning av de asyl...