EU-valet 2019

EU-valet handlar om säkerhet

I EU-valet röstar vi om Finlands säkerhet. Via EU hör Finland till den västliga gemenskapen av liberala demokratier. 1995 var EU-medlemskapet ett ställningstagande och en säkerhetsgaranti. Aldrig mera skulle Finland höra till en gråzon mellan öst och väst!

EU har ingen armé och medlemsstaterna har olika militära lösningar. De flesta EU-länder är i Nato. Jag anser att Finland ska ha ett starkt självständigt försvar, världens bästa jaktplan och nära samarbete med Nato och Sverige.

Att Lissabonfördragets solidaritetsklausul inte kan ersätta Natos artikel 5 betyder inte att EU inte kan främja Finlands säkerhet. Klausulen aktiverades för första gången i samband med terrordåden i Paris 2015. Finland skickade då fredsbevarare till Libanon så att franska trupper kunde åka hem och patrullera gatorna. Detta är ett klart exempel på hur EU kan bidra till vår gemensamma säkerhet. Säkerhet betyder också digital infrastruktur, energiförsörjning och matsäkerhet.

För att EU ska vara en trovärdig aktör måste vi ha beredskap att ge och ta emot hjälp – det kan vi göra genom gemensamma övningar. EU-valet definierar hur vår världsdel ser ut i en allt mer osäker värld.

Matilda af Hällström, Samlingspartiet, Helsingfors