EU tappar trovärdighet

EPP, dit Samlingspartiet och Kristdemokraterna hör, är inte det enda europeiska partiet som har problem med ett av sina medlemspartier.

EU-kommissionen hotar Polen med artikel 7 i grundfördraget på grund av att landet kränker unionens grundläggande värden. I sista hand kan det leda till att Polen fråntas sin rösträtt i unionens organ. Det är en följd av att Polen under det nationalkonservativa partiet "Lag och rättvisa" (PiS) genomdrivit lagar som bland annat medför att rättssystemet underställs politisk kontroll.

Artikel 7 har kallats den "nukleära optionen", inte för att förfarandet är särskilt hårt utan för att meningen liksom i fråga om atombomben är att den inte skall utnyttjas utan i stället inverka avskräckande.

Kommissionens beslut i december har försvarats med att unionen skulle förlora sin trovärdighet som väktare av demokratin och rättsstatsprincipen om inte den här utvägen använts, då förhandlingarna med den polska regeringen varit resultatlösa. Lika väl kan man säga att unionen förlorar sin trovärdighet om proceduren inte leder någonvart, vilket är sannolikt.

För det slutliga beslutet om att Polen fråntas rösträtten krävs nämligen att alla medlemsstater förutom Polen står bakom det. Ungern har meddelat att man stöder Polen. I det första skedet skall rådet slå fast att det finns en klar risk för att de grundläggande värdena åsidosätts och för det krävs fyra femtedels majoritet, alltså 22 medlemsstater och det är osäkert om det uppnås.

Varför har kommissionen ännu inte använt artikel 7 mot Ungern, där Orbán-regeringens framfart sedan 2010 varit lika förödande för demokratin som PiS-regimens i Polen sedan 2015? Kan orsaken vara att Viktor Orbáns Fidesz-parti tillhör de europeiska moderatkonservativas parti EPP, som är störst i Europaparlamentet och som hälften av kommissionens medlemmar tillhör? PiS tillhör gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR) till vilken också Sannfinländarna hör. ECR har ingen kommissionär.

EPP höll länge Orbán under armarna av partipolitiska skäl. På sistone har tålamodet börjat tryta också inom EPP. Då Europaparlamentet i maj i fjol uttalade sig för att tillämpa artikel 7 på Ungern avvek en majoritet av EPP-gruppen från partiets Orbán-vänliga ståndpunkt.

EPP, dit Samlingspartiet och Kristdemokraterna hör, är inte det enda europeiska partiet som har problem med ett av sina medlemspartier. Den socialdemokratiskt ledda rumänska regeringen, där också det liberala partiet ingår, försöker få igenom en lag som avkriminaliserar en del korruptionsbrott, vilket gett upphov till de största demonstrationerna i landet sedan Nicolae Ceausescus fall 1989. Det europeiska socialistpartiet PES, som Finlands SDP tillhör, har varit märkbart tyst om sitt rumänska medlemspartis förehavanden.

Det är möjligt att de europeiska partiernas ingripande mot sina medlemspartier är lika ineffektivt som EU-kommissionens viftande med artikel 7, som är ägnat att stärka nationalismen och uppfattningen att Bryssel dikterar vad demokratiskt valda regeringar får göra. Helst borde folken i de berörda länderna välja andra ledare. Men i Ungern vinner Fidesz också nästa val i april och i Polen är PiS nu populärare än vid tiden för valet 2015.

Bjarne Nitovuori fri publicist och tidigare politisk journalist vid HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning