EU-stöd till ekologiskt kött gynnar tofsvipan och svalorna

Tofsvipan är en av de fåglar i jordbrukslandskapet som gynnas av ekologisk djurhållning. Bild: Mostphotos

Stödet till ekologiska djurgårdar är den stödform inom jordbrukspolitiken som främst gagnar miljön, åtminstone i den mån fåglarna fungerar som indikatorer. Det visar en färsk studie.

EU:s jordbrukspolitik innehåller otaliga stödformer, många av dem ägnade att gagna naturens mångfald. Men den enda stödform som korrelerar med större fågelbestånd i jordbrukslandskap är stödet till ek...