EU skapar möjligheter

EU är i dag mycket mer än en gemensam marknad, flagga och valuta. Erasmus-programmet är ett bra exempel på hur EU lyckats med gränsöverskridande samarbete. Fram till i dag har över nio miljoner européer deltagit i olika former av Erasmus-program.

Till denna grupp hör även över 200 000 finländare, dit även jag räknas. Erasmus är av yttersta vikt för EU som är beroende av att bygga upp sammanhållning länder och människor emellan. Gränsöverskridande samarbete är en långsiktig strategi från EU:s sida och kan direkt relateras till att EU på sin tid skapades som ett fredsprojekt. Detta behövs nu i tider av gryende populism inom Europa.

I EU:s förslag för långtidsbudget finns en fördubbling av anslaget till programmet inom Erasmus+ som ska godkännas av det nyvalda parlamentet. Jag vill att EU ska satsa på mera gränsöverskridande utbildning. Det är på sin plats att påminna om att den generation jag själv tillhör ofta ser EU som en självklarhet. Vad Finland och Europa behöver är inte mindre utan mer EU.

Martin Norrgård, SFP, Vasa