EU siktar på frihandelsavtal som berör 750 miljoner

Indonesiens president Joko Widodo. Bild: EPA/HOST PHOTO AGENCY/POOL

EU och Indonesien inleder förhandlingar om ett frihandelsavtal. Alla medlemsstater gav sitt godkännande till processen i går trots den växande skepticismen gentemot frihandelsavtal i Europa.

EU och Indonesien skulle utgöra en marknad som består av 750 miljoner människor. Samtalen om avtalet ska inledas före årsskiftet.

Europeiska unionen är Indonesiens fjärde största handelspartner framför allt i fråga om jordbruksprodukter.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46