EU sätter upp strategi för biologisk mångfald – användningen av konstgödsel, läkemedel och växtskyddsmedel ska ned

EU-kommissionen har gett förslag till mål och strategier för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Bild: Jeanette Östman/SPT

Europeiska jordbruksministrar diskuterade EU-kommissionens förslag för att främja den biologiska mångfalden.

EU-ländernas jordbruksministrar underströk på måndagens videokonferens vikten av att ta i beaktande medlemsländernas olika utgångspunkter i EU:s strategi för biologisk mångfald och strategin Från jord till bord. Strategierna syftar till att göra EU:s livsmedelssystem mer hållbart och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

EU-kommissionen har föreslagit olika åtgärder för att minska användningen av till exempel växtskyddsmedel, mikrobläkemedel och gödselmedel och åtgärder för att främja djurens välbefinnande.

Många ministrar önskade att kommissionen gör en omfattande konsekvensbedömning av strategiernas konsekvenser för bland annat jordbrukets konkurrenskraft.

Finlands Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) påpekade i sitt anförande att Finland har lång erfarenhet av att utveckla ett hållbart livsmedelssystem. Till exempel användningen av mikrobläkemedel och växtskyddsmedel inom jordbruket är bland de lägsta i Europa.

– Trygga och hållbart producerade livsmedel kräver stort arbete och detta arbete måste beaktas i de nya målen. Kraven kan inte vara samma för medlemsländerna om utgångspunkterna är olika, säger minister Leppä i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning