EU sade nej till omstritt internetförslag

Europaparlamentet röstade ner EU-kommissionens förslag på en ny lagstiftning om tillämpningen av upphovsrätten på internet. Kommissionen måste nu formulera om sitt förslag.

Europaparlamentet har röstat nej till ett kontroversiellt förslag om upphovsrätt på internet. Förslaget syftade till att stärka upphovspersonernas rättigheter, men förslagets kritiker menar bland annat att det skulle leda till övervakning och "förstöra internet som vi känner det i dag".

Förslaget hade tidigare antagits på utskottsnivå och omröstningen i kammaren i Strasbourg tvingades fram sedan mer än tio procent av ledamöterna i Europaparlamentet opponerat sig mot det.

Europaparlamentets nej innebär att förslaget måste göras om varefter parlamentet får ta ställning till det på nytt i september.

Bland annat Svenska folkpartiets Europaparlamentariker Nils Torvalds, som hör till den liberala gruppen Alde, motsatte sig förslaget i dess nuvarande form – av flera orsaker.

–  Tanken på att skydda upphovsrätten är god men när man samtidigt skär in på det vi kallar fair use, det vill säga att citera ett material utan att kränka upphovsmannens rätt till det, är förslaget problematiskt, sade Torvalds inför omröstningen.

Dessutom tycker Torvalds att EU i första hand borde stärka själva upphovspersonernas rättigheter, inte de kommersiella upphovsrättsinnehavarnas.

–  Man ska inte bara se på det kommersiella utnyttjandet av upphovsrättsskyddat material, utan på hur vi kan skydda de egentliga upphovsmännen. Inom till exempel litteratur och konst går upphovsrätten till ett förlag eller ett skivbolag, det vill säga en mellanhand, sade Torvalds.

Om Europaparlamentet skulle ha röstat för förslaget hade det gått direkt till förhandling med EU-ländernas regeringar. Nu väntar i stället ett nytt varv EU-kommissionen.

Förslaget till ett nytt upphovsrättsdirektiv

EU-kommissionens förslag på ett nytt direktiv handlar bland annat om vem som har ansvar för att upphovsrättsskyddat material hamnar på till exempel Youtube, Facebook och många andra plattformar. I dag är det upp till upphovspersonen eller dennes branschorganisation att påpeka att materialet olovligen har laddats upp på internet och först om ägaren till plattformen vägrar att ta bort det riskerar denne böter.

Tanken med artikel 13 i det nya förslaget är att materialet stoppas redan vid uppladdningen, vilket med största sannolikhet bara kan göras med filter, algoritmer eller artificiell intelligens. Nätjättarna kan ha råd med detta, men enligt förslagets kritiker skulle mindre plattformar att drabbas hårt. En central del av kritiken är att förslaget innebär en övervakning av all nättrafik.

Kritikerna har också riktat in sig på förslagets artikel 11. Den handlar om att medier som producerat material som via länkar sprids på internet ska få ersättning från plattformarna via ett licenssystem. Kritiker menar att det kommer att bli svårt för EU:s medlemsländer att nå samsyn kring ett sådant system, eller ens vad som är att betrakta som en länk.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03