EU röstade för direktivet om digital upphovsrätt – Nils Torvalds besviken

Europaparlamentarikern Nils Torvalds (SFP/Alde) är besviken på Europaparlamentets beslut. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Efter Europaparlamentets beslut går EU-direktivet om digital upphovsrätt vidare till behandling i EU-ländernas ministerråd.

Europaparlamentet har godkänt det omstridda upphovsrättsdirektivet som innehåller bestämmelser om upphovsrätt på internet. 348 Europaparlamentariker röstade för direktivet medan 274 motsatte sig det. 36 ledamöter avstod från att rösta.

Direktivet stipulerar bland annat att nätplattformar blir ansvariga för innehåll som deras användare laddar upp. Enligt kritikerna innebär detta i praktiken att plattformarna blir tvungna att använda sig av automatiska filter för material som laddas upp.

Hittills har det varit upp till upphovspersonen eller dennes branschorganisation att påpeka att upphovsrättsskyddat material olovligen laddats upp på en nätplattform. Ägaren till plattformen har riskerat böter först om denne trots anmärkningen vägrat ta bort det upphovsrättsskyddade materialet.

Många upphovsrättsorganisationer, bland dem finländska Teosto, har applåderat direktivförslaget. Enligt dem skulle en lagändring förbättra situationen för till exempel musiker och andra innehållsproducenter.

Torvalds: Otydlig formulering

Svenska folkpartiets Europaparlamentariker Nils Torvalds som är med i Europaparlamentets liberala grupp Alde har konsekvent motsatt sig det nya direktivet. Torvalds röstade emot direktivet på tisdagen.

Enligt Torvalds är det största problemet med upphovsrättsdirektivet artikeln som handlar om att upphovsrättsskyddat material bör stoppas redan vid uppladdningen.

– Artikeln är formulerad så otydligt att ingen riktigt vet vad som förväntas av internetplattformarna. Det riskerar att leda till att de berörda antingen blir överförsiktiga och börjar använda sig av olika sorters filter eller testar isen tills frågan går till domstol.

– Vi behöver lagstiftning som sätter tydliga spelregler, inte lagstiftning som skapar mera oklarheter. Det är otroligt viktigt både för den digitala ekonomin och för enskilda människor som använder internet. Därför valde jag att rösta emot.

"Obalanserad deal"

Europaparlamentet röstade om förslaget redan i fjol, men den gången beslutade man sig för att stoppa direktivet. Beslutet innebar att EU-kommissionen fick lov att omarbeta förslaget innan det återvände till Europaparlamentet för en ny omröstning.

Enligt Torvalds hade direktivförslaget inte omarbetats tillräckligt mycket.

– Det vi röstade om i dag är en obalanserad deal som inte i verkligheten tar i beaktande de upphovspersoner som försöker komma in på marknaden. Den version som nu gick igenom i parlamentet stärker positionen för de stora plattformarna, eftersom det är de som har resurserna till att investera i filter och förhandla fram licensavtal, säger Torvalds.

I och med dagens omröstning är direktivförslaget i princip klubbat. Det enda som återstår är ett slutligt klartecken från EU:s medlemsländer i ministerrådet, vilket dock väntas bli en formalitet med tanke på att länderna redan gett ett preliminärt ja.

Trycket lär dock bli hårt på till exempel Tyskland, där debatten gått het och de kristdemokratiska och socialdemokratiska regeringspartierna är oeniga.

EU-kommissionen lade i september 2016 fram ett förslag till moderniserade upphovsrättsregler för att anpassa dem till den digitala utveckling som skett sedan tidigare regler infördes från början av 2000-talet.

Förslaget har väckt mycket diskussion, inte minst på grund av dess skrivningar om ersättning vid länkning (i förslagets artikel 11, numera omdöpt till artikel 15) och hur uppladdning av otillåtet material ska stävjas (artikel 13, numera omdöpt till artikel 17). Kritikerna har talat om "länkskatt" och om att nätplattformar kan bli tvungna att införa uppladdningsfilter.

Tisdagens omröstning i Europaparlamentet slår fast den kompromiss som parlamentets förhandlare har enats om med EU:s medlemsländer. Efter dagens klartecken går frågan nu vidare till behandling av EU-länderna i ministerrådet, troligtvis den 9 april. Ett lagförslag kan inte gå igenom på EU-nivå om inte både EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet godkänner det.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning