EU röstade för att sluta byta mellan sommar- och vintertid – beslutet träder i kraft 2021

Nu måste EU:s medlemsländer besluta om de vill ha permanent sommartid eller vintertid. Tidsomställningarna slutar år 2021. Bild: SPT-Pixabay

Europaparlamentet har beslutat att EU bör sluta med omställningen från sommartid till vintertid och vice versa från och med 2021.

Europaparlamentets omröstning om systemet med sommar- och vintertid slutade med en klar seger för motståndarna av det nuvarande systemet. 410 Europaparlamentariker röstade för förslaget att slopa systemet med sommar- och vintertid medan 192 röstade emot förslaget. Därtill lade 51 Europaparlamentariker ned sin röst.

Förslaget på att sluta med tidsomställningarna kom från EU-kommissionen men Europaparlamentet beslutade att införa ändringen först 2021, i stället för 2019 som kommissionen föreslagit.

Varje EU-land får bestämma vilken tidszon de vill befinna sig i, och Europaparlamentet hoppas att länderna kan fatta sina beslut senast i april 2020.

De länder som väljer att ha permanent sommartid ställer om klockorna för sista gången i mars 2021 medan de länder som väljer vintertid gör den sista omställningen i oktober samma år.

De 28 EU-länderna har i dag en gemensam övergång till sommartid varje vår och återgång till normaltid (vintertid) på hösten. Samtidigt tillhör länderna tre olika tidszoner.

I september 2018 föreslog EU-kommissionen ett slopande av de årliga omställningarna, efter påstötningar från Finland och Europaparlamentet och sedan man fått starkt stöd bland allmänheten i en nätenkät.

Förhoppningen var att förslaget skulle godkännas av EU-länderna och Europaparlamentet så snabbt att den sista tidsomställningen skulle göras redan i oktober 2019. Medlemsländerna och Europaparlamentet vill emellertid se en förändring tidigast år 2021.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning