EU-revisorerna: Tre miljarder nya träd hjälper inte om vi inte tar hand om skogen

EU-länderna måste ompröva sina skogsbruksmetoder för att Europas skogar ska hysa en större biologisk mångfald och binda mer kol, säger Europeiska revisionsrätten. Bilden är från en utdikad skog i Virdois. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Europas skogar har degraderats trots att skogstäcket har ökat under de 30 senaste åren. EU-kommissionen och medlemsländerna måste ta skogsskyddet på allvar, säger Europeiska revisionsrätten.

EU-ländernas skogsbruksmetoder har inte förbättrat den biologiska mångfalden i Europas skogar. Tvärtom, och då illegal avverkning dessutom förekommer fortsätter de europeiska skogarnas tillstånd att försämras, trots att skogsarealen i sig har ökat.

Det noterar Europeiska revisionsrätten i sin granskning av EU:s skogsstrategi 2014–2020. Revisorerna uppmanar EU-kommissionen och medlemsländerna att hantera skogsresurserna så att skogens biologiska mångfald gynnas och så att den genuint bidrar till att hejda klimatförändringarna.

EU-revisorn Samo Jereb påpekar att EU och dess medlemsländer har förbundit sig till FN-konventionen om biologisk mångfald och till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Det förutsätter att skogarna hanteras annorlunda än i dag.

– Skogen ska axla en viktig roll som kolsänka när EU siktar på klimatneutralitet, men då behövs också klara regler för hur skogsråvaran kan användas som energikälla, sade Jereb när Europeiska revisionsrätten presenterade sin granskning på måndagen.

Kommissionen har lagt fram en ny skogsstrategi till 2030. Den beaktar flera av de rekommendationer revisorerna lag lagt fram.

– Avgörande är ändå om rekommendationerna verkligen implementeras, säger Jereb.

I granskningen prickas kommissionen för att inte ha vidtagit tuffare åtgärder för skogsskydd på de områden där EU har full behörighet. Till exempel anser revisorerna att skogsbruksåtgärderna måste justeras så att de bättre gynnar den biologiska mångfalden och hejdar klimatuppvärmningen.

Revisorerna föreslår att kommissionen tar fram en åtgärdsplan för att granska att skogsskyddet ligger i linje med EU:s mål. Det är inte särskilt populärt i länder som Finland. Här påpekar man gärna att Bryssel inte har mandat att lägga sig i skogspolitiken eftersom den främst är en nationell angelägenhet.

– Det spelar egentligen ingen större roll om kommissionen eller medlemsländerna bär ansvaret för hur skogen hanteras. Det viktiga är att alla jobbar åt samma håll, säger Jereb.

EU-revisorerna varnar för att fortsätta med business as usual eftersom Europa är beroende av att dess skogar hyser en stor biologisk mångfald och binder mycket kol.

– Målet att plantera tre miljarder nya träd till 2030 är fint, men mycket viktigare är att vi ser till att de redan existerande skogarna mår bra, säger Jereb.

Revisorerna anser vidare att EU-kommissionen och medlemsländerna borde intensifiera åtgärderna mot illegal avverkning i Europa. Den som säljer virke som har avverkats illegalt i EU löper i dag ingen reell risk att åka fast i och med att bara 0,4 procent av aktörerna granskas.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning