EU räknar med att behöva gas länge än

Dirk Beckers från EU:s byrå för innovation och nätverk och Klaus-Dieter Borchardt berömmer projektledningen på Balticconnector. Tidtabellen har hållit och allt har gått enligt plan, det är ett föredöme för hur projekt med EU-finansiering borde genomföras, anser de. Bild: Tero Salmela

EU ger inte avkall på ambitiösa klimatmål, kol som energikälla ska bort. Men många medlemsländer måste få ha kvar naturgasen som alternativ för att målet ska gå att nå, påpekar Klaus-Dieter Borchardt från EU-kommissionen.

Det pågår en armbrytning om hur olika energikällor ska klassas inom EU i samband med att den nya kommissionen lanserar sin så kallade gröna giv, Green deal. Målet är klimatneutralitet 2050, men innan...