EU prickar Airbnb för dolda avgifter och oklara villkor

Det gäller att vara noggrann vid bokning av logi via Airbnb. Bild: Mostphoto/Michael Erhardsson

Semestersäsongen är på topp och det är populärt att hyra logi via plattformen Airbnb. Enligt EU-kommissionen finns det ändå brister i Airbnbs verksamhet som bör rättas till före augusti.

Airbnb bryter mot EU-reglerna genom att inte vara transparenta med sin prissättning och har villkor som inte stämmer överens med EU:s konsumentregler. Framför allt riktas kritik mot att Airbnb har många dolda avgifter som kommer först fram i ett senare skede av bokningen.

Det här gäller till exempel avgifter för städning eller servicetjänster. Airbnb måste också synligare berätta om villkor för avbokningar och hur man kan få gottgörelse ifall en bokning inte motsvarat förväntningarna.

– Popularitet får inte vara en orsak till att låta bli att följa EU:s konsumentregler. Konsumenter måste ha rätt att få veta vad de betalar för. Det måste också finnas klara regler för vad som händer när en värd inhiberar en uthyrning av logi, säger EU-kommissionären Věra Jourová i ett uttalande.

Enligt EU har Airbnb på sig till slutet av augusti att åtgärda bristerna. Av alla pengar som totalt spenderas på övernattning i Finland 2017 gick 58 miljoner euro till Airbnb. I Helsingfors är det frågan om 24 miljoner euro. Konsument- och konkurrensverket i Finland har kontaktats 20 gånger under de två senaste åren gällande tvister där hyresgäster har blivit lurade på pengar eller att login inte levt upp till förväntningarna. De här gäller både fall i hemlandet och utomlands.

– Det handlar inte om Airbnb som en plattform i sig utan om fall där det är fråga om tvister mellan hyresvärd och -gäst. EU:s kritik riktar sig bara till Airbnb som en plattform. I sista hand är det alltid fråga om ett kontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst, säger jurist Riikka Rosendahl på Konsument- och konkurrensverket.

Enligt henne har konsumentmyndigheterna begränsade möjligheter att reda upp tvister mellan hyresvärdar och gäster. På Airbnbs sajt finns råd om hur man ska gå till väga om man blivit lurad.

– I en delningsekonomi gäller det att vara aktsam och man måste inse att konsumentskyddet inte är detsamma som till exempel när man bokar ett hotell, säger Rosendahl.

Ta reda på om det är en privatperson som bryr sig om sin lägenhet som hyr ut.

Kontrollera omdömena. Läs igenom dem noga.

Kontrollera om det är fler Airbnb-gäster i samma lägenhet, vilket i så fall gör det mer till ett hostell än ett hemma hos-boende.

Ha upprepad kontakt med värden. Ställ relevanta frågor.

Om du hyr för en länge period kan det vara värt att förhandla om hyrans storlek.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning