EU pratar migration men de tyngsta fattas

Migranter på väg att bli upplockade i torsdags av den spanska hjälporganisationen Pro Activa Open Arms, 30 sjömil utanför den spanska kusten. Bild: TT-AP/Javier Fergo

EU-länderna fortsätter att skynda oerhört långsamt när det gäller att enas om framtida asyl- och migrationspolitik.Vid dagens ministermöte i Luxemburg finns de tyngsta deltagarna inte ens på plats.

Varken Italiens Matteo Salvini eller Tysklands Horst Seehofer deltar när läget för de sju stora EU-förslagen på asyl- och migrationsområdet ska diskuteras ännu en gång.

– Nej, och det kan jag också tycka är lite märkligt. Italien är ju ett av de länder som i allra högsta grad behöver EU:s gemensamma lösningar inom asylområdet, konstaterar Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Å andra sidan är det ingen som förväntar sig några genombrott varken nu eller inom överskådlig framtid. Sprickan är fortsatt djup mellan främst länderna i väst och öst – som är för och emot tanken på att omfördela asylsökande mer jämnt över medlemsländerna vid ett krisläge liknande det som rådde under sommaren och hösten 2015.

Öppet brev

Ministrarnas oförmåga att komma till skott väcker samtidigt irritation i andra EU-instanser.

"Det är väldigt svårt att förstå att ministerrådet . . . inte har lyckats anta ett mandat. Vi förstår inte varför rådet inte kan använda sig av majoritetsomröstning, utan envisas med att försöka hitta fullständig enighet, vilket vi förstått är anledningen till dödläget", skriver de EU-parlamentsledamöter som på sin sida ansvarar för de just nu liggande förslagen i ett öppet brev till såväl EU:s nuvarande ordförandeland, Österrike, som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Gränsvakter

Desto snabbare tycks det i stället gå att samsas om andra förslag på området. Parallellt med migrationsdiskussionen ska EU:s justitieministrar i dag tala om planerna på att kraftigt utöka EU:s gränsbevakningsstyrka Frontex till 10 000 man redan inom några år.

En av knäckfrågorna handlar om huruvida Frontex-styrkan ska kunna sättas in i ett land, även om det landet inte vill ha någon hjälp. Få länder gillar den tanken.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39