EU-parlamentet debatterade #metoo mitt i en intern trakasserihärva

Parlamentet hade en extrainsatt debatt om vidden av sexuella trakasserier. Bild: PATRICK SEEGER

EU-parlamentets debatt om #metoo-kampanjen handlade också om erfarenheter i och utanför huset.– Det är helt oacceptabelt att sådana händelser inträffar i det här huset. Även ett enda fall är ett för mycket, sade talman Antonio Tajani tidigare, då det framgick hur mycket trakasserier som sker internt.

Onsdagens extrainsatta debatt i Strasbourg bjöd på kampvilja för att få till en förändring.

Debatten var extrainsatt efter den #metoo-kampanj som börjat efter anklagelserna om trakasserier mot Hollywoodproducenten Harvey Weinstein.

Flera kvinnliga parlamentariker krävde på onsdagen att männen ingriper mot trakasserierna och slutar ge övergreppen sitt tysta godkännande. Oavsett om det är fråga om tafsande, nedtryckande blickar eller chauvinistiska skämt, så måste det ta slut, kräver parlamentarikerna.

– Tystnaden är nu bruten och offren höjer sina röster, sade polacken Agnieszka Kozlowska-Rajewicz.

– Jag har också blivit utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp och det är väldigt smärtsamt att fortfarande se den personen – mäktig – fortsätta precis som förut. Men min överväldigande känsla just nu är ändå av solidaritet och glädje: äntligen pratar vi om alla de här smärtsamma minnena, sade den svenska ledamoten Linnéa Engström.

Flera fall i parlamentet

Från EU-parlamentet har på sistone otaliga vittnesmål framförts från tidigare och nuvarande anställda om sexuella övergrepp. Till nyhetssajten Politico Europe har ett 30-tal personer hört av sig om allt från trakasserier till två anklagelser om våldtäkt med koppling till parlamentet.

– Jag kände mig helt vilsen. Även efter att jag fått viss hjälp så blev jag aktivt avrådd från att gå till polisen, berättar en av dem – en assistent till en parlamentsledamot – om en händelse som ska ha inträffat i fjol.

I den särskilda parlamentskommitté som har hand om liknande anklagelser konstateras samtidigt att alltför få vågar träda fram.

– Vi har en konstant ström av fall, men det är väldigt svårt för offren att våga anmäla och avslöja detta. Den situationen är inte acceptabel. Vi har mycket kvar att göra, sade den brittiska ledamoten Catherine Bearder, som ingår i kommittén, i debatten i Strasbourg.

Kommittén inrättades 2015 för att granska anklagelser om trakasserier mot personal i parlamentet.

Flera parlamentsledamöter har nu, inför onsdagens debatt, undertecknat ett e-postbrev till talmannen, där de kräver att det inrättas en extern utredning kring trakasserisituationen inom parlamentet.

Maktställning

I början av veckan rapporterade även brittiska Sunday Times att över tio parlamentarikers medarbetare anklagar sina chefer för osakligt agerande. Tidningen avslöjade inga namn eftersom fallen inte polisanmälts och medarbetarna är rädda för att mista sina jobb.

Parlamentsledamöternas medarbetare är i en svag ställning. Även om parlamentet formellt är deras arbetsgivare så beror deras fortsatta anställning på parlamentarikern. De är ofta unga i början av sin karriär och de vågar ofta inte säga ifrån till sin chef.

Bland parlamentets tjänstemän är synen på situationen mer blandad. Två högt uppsatta tjänstemän säger till FNB att de inte under sin karriär i parlamentet stött på trakasserier. Atmosfären är enligt dem till och med mer saklig och jämlik än i Finland.

Kring 6 000 tjänstemän arbetar vid EU-parlamentet och de 751 EU-parlamentarikerna har sammanlagt 1 500 medarbetare.

EU-parlamentet har försökt motverka trakasserier med en guide till parlamentsledamöterna. I guiden påminner parlamentet bland annat om att talman som straff offentligt kan redogöra för sexuella trakasserier.

"Ni måste också stå upp"

Majoriteten av dem som talade i onsdagens debatt var kvinnor. Många – också män – höll upp skyltar på olika språk med texten #metoo (Jag också).

Från flera håll efterlystes bättre stöd från herrarna i EU-parlamentet.

– En majoritet av männen här i kammaren och på andra ställen skulle aldrig drömma om att trakassera kvinnor. Ni måste också stå upp, manade kommissionär Cecilia Malmström.

– Vi måste utkräva ansvar av män. Om du inte är en del av lösningen så är du en del av problemet. Det är dags att sluta hålla varandra om ryggen, sade ledamoten Malin Björk.

Under torsdagen ska EU-parlamentet rösta om en icke bindande resolution om sexuella trakasserier.

FAKTA

Trakasserier i EU-parlamentet

EU-parlamentet inrättade 2015 en särskild kommitté för att granska anklagelser om trakasserier mot parlamentsledamöternas personal. I reglerna sägs att "varje ackrediterad parlamentsassistent som upplever ett problem som kan utgöra ett fall av trakasserier" har rätt att vända sig till kommittén. Den har i enrum skyldighet att höra såväl den anklagande som den anklagade och andra medarbetare eller parter i fallet.

I arbetsordningen heter det också att "kommittén ska arbeta helt självständigt, oberoende och konfidentiellt. Dess överläggningar ska vara hemliga". En slutrapport ska lämnas till talmannen som beslutar om vilka eventuella åtgärder som ska vidtas.

Kommittén består av fem personer: tre parlamentsledamöter samt representanter för parlamentsassistenterna och parlamentets administration.

Beslutet kan överklagas inom två veckor. Om så sker har talmannens kansli fyra veckor på sig att besluta om att "upphäva, fastställa eller reducera" det utdömda straffet.

Källa: EU-parlamentet

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03