EU-parlamentet trycker på om asyl

Medan EU:s medlemsländer grälar och drar sig för att genomföra redan fattade beslut vill EU-parlamentet gå betydligt längre. I dag röstar ledamöterna om att arbeta för en jämnare fördelning.

En debatt nu på morgonen i Strasbourg ska följas av en omröstning i eftermiddag om hur parlamentet ser på EU:s framtida asyl- och migrationssystem.

I det utskott där resolutionen förberetts finns en stark majoritet för ett centraliserat asylsystem, där varje medlemsland sedan ska få ta emot asylsökande i enlighet med dess befolkning och ekonomi. Just ett sådant system skys dock som pesten av flera EU-länder, inte minst i Öst- och centraleuropa.

– Situationen är enormt allvarlig. Förra året drunknade 3 771 personer i våra vatten. I år har redan mer än 450 personer dött, inklusive 77 barn. Som politiker har vi en skyldighet att se till att detta inte bara blir namnlös statistik. Dessa är verkliga människor, med verkliga liv. Vi måste alla göra bättre ifrån oss – likgiltighet är inte ett alternativ. Det är dags att agera i alla avseenden – och det är vad det här betänkandet efterlyser, sade ändå maltesiska EU-parlamentsledamoten Roberta Metsola från kristdemokratiskt konservativa partigruppen EPP när utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstade fram den föreslagna texten i mitten av mars.

Parlamentsledamöterna har samtidigt "råd" att ställa tuffa krav: resolutionen är endast rådgivande och ingenting som måste efterföljas.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00