EU-parlamentariker Nils Torvalds arbetar med utsikt över skärgården – ser mörka moln vid horisonten

Tidigt på morgonen har EU:s statschefer enats om en budget och ett återhämtningspaket. Flera medier ringer och ber Nils Torvalds kommentera förhandlingsresultatet. Foto: Erik Sandström/SPT Bild: Erik Sandström/SPT

Före politikerkarriären arbetade Nils Torvalds (SFP) som utrikeskorrespondent både i Moskva och i Washington. Nu oroar han sig för att dagens säkerhetspolitiska läge ska gå ut över EU som endast har en kärnvapenmakt kvar.

Nils Torvalds ökar gasen och båten skumpar fram över vågorna på väg mot ön där han tillbringat somrarna sedan han var en liten grabb. Han pekar ut skären på vägen och berättar små anekdoter.– Nä...