EU-parlamentariker: Åland är ett naturmirakel

Nils Torvalds anser att man måste ha en fiskepolitik som beaktar den småskaliga verksamheten. Europaparlamentariker besöker Åland för att bekanta sig med fiskenäringen runt Östersjön i allmänhet och det åländska, småskaliga fiskeriet i synnerhet. Foto: Ida K Jansson/Nya Åland Foto: Ida K Jansson/Nya Åland Bild: Jonas Edsvik/SPT

Europaparlamentet har skickat en delegation till Åland som ska bekanta sig med den lokala fisknäringen. I två dagars tid ska delegationen bland annat träffa landskapsregeringen och besöka den omtalade Fifax-fiskodlingen.

Det är på den finska europaparlamentarikern Nils Torvalds förslag som EU:s fiskeriutskott beslöt att skicka en delegation till Åland för att bekanta sig med fiskerinäringen runt Östersjön och det åländska fiskeriet. Delegationen är på Åland i två dagar och består av fyra europaparlamentariker med representanter från Italien, Portugal, Tyskland och Finland.

Nils Torvalds vill lyfta upp Ålands skärgård som enligt honom är unik. Torvalds säger att diskussionerna har varit livliga och att grundtanken bakom besöket är att öka förståelsen för den småskaliga fisknäringen.

– Först och främst vill vi visa våra syd- och västeuropeiska vänner den unika skärgården som Åland har. Du hittar inte en liknande miljö någon annanstans i Europa, säger Torvalds.

Europaparlamentets olika utskott kan med jämna mellanrum åka på resor till olika delar av världen för att bekanta sig med lokala förhållanden och få en inblick till det fortsatta lagstiftningsarbetet. Torvalds säger att man i besluten om fisknäringen har glömt det småskaliga fiskeriet.

– Vi har ett problem där EU:s medlemsstater gör beslut utifrån de stora företagen. I dag finns det tre aktörer som håller på med trollingfiske på Åland, vi måste få en fiskepolitik som beaktar den småskaliga verksamheten.

Nils Torvalds menar att efterfrågan på fiske är stor men att bestämmelserna angående fisket ska utgå från de lokala förhållandena. Han tror dock inte att den åländska fisknäringen är hotad.

– Det är vansinnigt att flyga in fisk från Sydafrika eller Vietnam, vi måste kunna göra det på ett annat sätt.

Fiskodlingar behövs

På tisdagen kommer delegationen bland annat besöka fiskodlingarna Fifax och Storfjärdens fisk. Fiskodlingarna har kritiserats för att de förorenar vattnen men Torvalds anser att de behövs i framtiden.

– Vi är snart nio miljarder människor här på jorden. Vi behöver se till att alla får mat. Odlingen har utvecklats massor under de senaste åren och i dag är det inte lika dåligt för naturen som det var förr.

Åland är unik

Ulrike Rodust, medlem i Europaparlamentets fiskeriutskott, säger att Åland har en unik miljö där fisknäringen måste tryggas. Hon säger att det är viktigt att se hur arbetet bedrivs på gräsrotsnivå.

– Diskussionerna har varit väldigt intressanta, men det är viktigt att utskottet inte bara sitter framför sina skrivbord utan att vi ser hur den lokala verksamheten ser ut, säger Rodust.

Vad tycker du om den åländska skärgården?

– Jag satt i flygplanet på väg till Åland och såg ut genom fönstret och såg skärgårdens alla öar – det här är ett naturmirakel.

Rodust säger att man trots de stora skillnaderna inom Europa har gemensamma intressen inom fiskepolitiken. Hon anser att det är speciellt viktigt att se till att framtida generationer fortsätter med fisknäring på Åland.

Delegationen besöker Åland 16 till 17 juli.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning