EU undviker handelskrig med USA – lovar köpa sojabönor och läkemedel

President Donald Trump tar emot EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Vita huset. Bild: TT-AP/Evan Vucci

Jean-Claude Juncker och Donald Trump är överens: förhandlingar ska fortsätta, USA avvaktar med ytterligare tullavgifter och EU ska köpa bönor och gas. Tillsammans ska man arbeta för att sänka hinder för handeln, meddelar de.

Det överhängande amerikanska hotet om nya tullavgifter – och i förlängningen ett handelskrig – tycks vara undanröjt, åtminstone tillfälligt.

Fakta

Resultatet av USA-EU-mötet

Mötet mellan EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump ledde till en överenskommelse om ett antal punkter:

Att samarbeta för att undanröja tullar, handelshinder och subventioner på industrivaror vid sidan av bilbranschen.

Att verka för att minska handelshinder och öka handel med tjänster, kemiska produkter, läkemedel, medicinska produkter.

Att EU ska köpa mer sojabönor och naturgas från USA.

Att samtal ska "lösa" frågan om både de tullar USA har infört för import av stål och aluminium från EU och de tullar på amerikanska varor som EU har svarat med.

Att inleda dialog för att underlätta handel, undanröja byråkratiska hinder och minska kostnader.

Att samarbeta för att skydda amerikanska och europeiska bolag från orättvis global handel och för att reformera världshandelsorganisationen WTO.

Att inrätta en gemensam arbetsgrupp för att utveckla samarbetet. Dessutom ska kortsiktiga åtgärder för att underlätta handelsutbytet identifieras. Medan arbetet pågår ska parterna inte vidta åtgärder "som går emot andan i överenskommelsen". Det tolkas av de flesta som att nya tullar inte ska införas medan samtal pågår, vilket av allt att döma gör att USA:s hot om tullar på import av bilar och bildelar från Europa inte sätts i verket.

Källa: EU-kommissionen, Reuters

Vid en pressträff efter mötet i Vita huset meddelade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump att man nått en uppgörelse. Det gäller ramarna för kommande förhandlingar om handeln.

– Vi börjar nu förhandlingarna, men vi vet i stort sett hur det kommer att gå. Vi kommer att lösa frågan om stål- och aluminiumtullar och de hämndavgifter som infördes, säger Donald Trump.

Målet: inga avgifter

Jean-Claude Juncker säger att samtalen kommer att fortsätta på de premisserna:

– Så länge vi är i förhandlingar, såvida inte en part avslutar förhandlingarna, så håller vi tillbaka på ytterligare tullavgifter och omprövar de befintliga på stål och aluminium.

En EU-källa säger till Reuters att USA har gått med på att inte införa tullavgifter på europeiska bilar.

Under förhandlingarna är man överens om att arbeta mot att helt undanröja tullavgifter och sanktioner på industrivaror, förutom inom bilindustrin.

EU ska därtill importera naturgas och sojabönor från USA. Det ska unionen börja göra "ganska omgående", enligt Donald Trump.

– EU kan importera mer sojabönor och det kommer att göras, säger Juncker.

Ett annat övergripande mål är att gemensamt sänka trösklar och undanröja hinder för handeln, men där framgick inte många detaljer. Man är också överens om att försöka reformera Världshandelsorganisationen (WTO).

"Vänder blad"

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström var med i Washington, vid det hon på Twitter beskriver som ett "viktigt möte":

"Vänder blad, överens om att underlätta handel mellan oss, tittar på nolltullar på industrivaror, energi och samarbete kring regleringar. Även intensifiera arbete med att reformera WTO", skriver Malmström.

Tysklands finansminister Peter Altmaier skickade en gratulation till Juncker och Trump, också via Twitter:

"Genombrott uppnått som kan undvika ett handelskrig och rädda miljoner jobb! Bra för den globala ekonomin!"

Före ankomsten till Vita huset sade Jean-Claude Juncker att han "inte var jätteoptimistisk", men att målsättningen var att undvika ett handelskrig. Cecilia Malmström sade till TT att hotet om tullavgifter på 20 procent på europeiska bilar var "väldigt oroväckande".

USA:s president Trump skrev på Twitter att både USA och EU borde skippa alla tullar och handelsföreskrifter.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03