EU, Nato, Ryssland, Finland

Bild: HBL

Frågan om EU:s integration och gemensamma försvar har diskuterats, glömts och tagits upp på nytt. Glömts och åter tagits upp vid en tidpunkt när Storbritanniens utträde ur EU är troligt. Det land som både med tanke på integration och försvar skulle vara av stor betydelse.

Kan Frankrike och Tyskland enas i svåra frågor eller ökar konkurrensen om vem som är starkast i EU och har mest inflytande på de mindre medlemsländerna? Vilken roll får de nationella parlamenten och regeringarna i ett förenat Europa? Ett Bryssel-högkvarter som är starkt påverkat av några få kan inte vara en rättvis lösning.

Och innebär ett gemensamt EU-försvar att stora delar av Europa fortsätter att underlyda en USA–Nato-militärstrategi med udden riktad mot Ryssland? Kommer vissa EU-länder, utan att vara hotade, att underdånigt fortsättningsvis delta i USA:s militära engagemang långt utanför sina egna gränser? Vilka EU-ledare är beredda att tala om en europeisk gemenskap utan Natos närvaro på vår kontinent?

Kiev-regeringens trupper lyckades inte, såsom avsikten var, kväsa de rysktalande separatisterna i Don-regionen. Målet var att erövra Donetsk och Luhansk. Men inte ens en extra mobilisering hjälpte och det utlovade militära och ekonomiska stödet västerifrån uteblev. Ryssland började inte kriget, men gav separatisterna en begränsad hjälp och humanitär hjälp åt befolkningen i regionen. Ryssland hann först till Krim. USA-Natos planer misslyckades. Det återstod bara att hämnas i form av ekonomiska sanktioner mot Ryssland och ett ökat antal Nato-baser längs gränsen mot Ryssland med början i Baltikum. Där finns i dag bland annat en bataljon tyska och en bataljon amerikanska soldater som övar i området. Är någon förvånad över att Ryssland sett om sitt försvar under de senaste åren? Det är på tiden att EU erkänner att Ryssland inte hade en erövring av Ukraina som mål och att de ekonomiska sanktionernas tid är förbi. Förtroende längs den långa östgränsen, och samarbete över den, är en betydligt bättre lösning än återkommande beskyllningar som saknar grund. Månne inte en fredlig västgräns välkomnas av Ryssland

Europas självständiga länder har rätt till ett eget försvar. Planer på samarbete i händelse av ett yttre hot kan ses som naturliga i en organisation som EU. Förverkligandet är en annan fråga. Ifall ett samarbete inbegriper Nato är avsikten genast en annan. Borde inte västvärlden framför allt arbeta för fred, försoning och samarbete och tjäna som ett exempel för den militära supermakten USA, som har fullt upp med problem på hemmaplan, men fortsätter att skapa nya på bortaplan?

Och Finland? Finland skall förbli ett militärt alliansfritt land. Vi kan bra samarbeta med det militärt alliansfria grannlandet Sverige. Våra gamla jaktplan ska ersättas med svenska JAS Gripen. Vi har fått löfte om medverkan i en kommande utveckling av planet. I manövrer på finländskt territorium ska Nato inte delta.

Carl Fredrik Sandelin Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning