EU-länderna oeniga om hembränt

Brännandet av fruktspriten palinka har gamla anor i Ungern. Här destilleras det vid ett gammalt jordbrukskooperativ i Ostoros år 1957. Arkivbild. Bild: Bereth Ferenc/MTI/TT

Hur mycket sprit kan brännas hemma utan att man behöver betala skatt? Den som törstar efter svar får vänta vidare, sedan EU-länderna fortsatt inte kunnat enas.

Frågan handlar om huruvida det går att ge skatteundantag till den som bränner sin egen sprit för husbehov – i de länder där sådant faktiskt är tillåtet. Och i så fall för hur mycket?

Javisst, tycker Rumänien och Ungern, där hushåll på landsbygden gärna gör egen sprit av restprodukter från odlandet av plommon eller aprikoser eller annan frukt. De två länderna vill ge utrymme i EU:s skatteregler för att kunna bränna åtminstone 100 liter per år av rumänsk tuica och ungersk palinka, utan att behöva skatta.

Bulgariskt nej

Absolut inte, tycker dock främst grannländerna Bulgarien och Tjeckien.

– Vår regering har som mål att bekämpa beroende av alkohol, tobak och narkotika. Jag kan inte acceptera legaliserandet av hemgjord sprit, säger tjeckiska finansministern Alenka Schillerova, som på fredagen återigen stoppade en uppgörelse i frågan.

En kompromiss har annars accepterats av de flesta medlemsländerna. Tanken är att den som vill tillåta skattefri hembränning ska få det, men maximalt av 50 liter per hushåll och år.

Bulgarien kan dock fortsatt endast acceptera en skattereduktion – inte skattefrihet.

Grannarna är inte glada.

– Jag är djupt besviken på våra kollegor. Vi är redo att vara flexibla, säger rumänske statssekreteraren Attila György.

Nya kompromissförsök ska nu göras inför nästa finansministermöte i december.

Kryptovalutor

På fredagens möte kunde ändå ministrarna enas om att plocka bort centralamerikanska Belize från EU:s svarta lista över länder som inte samarbetar mot skattefusk. Dessutom diskuterades arbetet med nya modeller för beskattning av internationella nätjättar och EU:s samlade syn på kryptovalutor.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning