EU-länder röstar för att förbjuda kemikalier som dödar bin

En biodling i Belgien, där honungsbina varit klassade som en utrotningshotas art sedan augusti i fjol. Bild: EPA/STEPHANIE LECOCQ

EU-länderna vill sluta använda bekämpningsmedel som är skadliga för bin utomhus. En stående kommitté med representanter från alla medlemsländer röstade på fredagen för förbudet. Finland röstade blankt.

"Jag är bi-mannen", har kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker deklarerat tidigare då kommissionen gick in för en strikt linje mot tre olika kemikalier, så kallade neonikotinoider, som anses skadliga för bin.

EU-parlamentet röstade också för permanent förbud av kemikalierna i utomhusodling i början av mars, och på fredagen blev det omröstning mellan medlemsländernas representanter. Förbudet vann – fyra länder röstade emot, och åtta röstade blankt, däribland Finland.

EU hade redan 2013 infört begränsningar användningen av de tre kemikalierna – då gällde det blommande växter som är lockande för pollinerare – men efter en rapport om neonikotinoider från den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa bestämde sig kommissionen för skarpare åtgärder.

Mängden bin och andra pollinerare har lyfts upp till en stor ekologisk fråga, eftersom det påverkar ekosystemet och också människors matförsörjning. Omröstningen har också blivit en stor politisk fråga med väldig uppmärksamhet från miljöorganisationerna, som gladde sig åt fredagens resultat.

– Binas välbefinnande är av högsta vikt eftersom det påverkar biodiversiteten, matförsörjningen och miljön, kommenterade hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis genast efter omröstningen, enligt Politico.

Omröstningen i kommittén, där det sitter representanter från medlemsländernas EU-ambassader, anses vara ett hårt slag åtminstone mot stora kemikaliebolag.

Sockerbetsodlare drabbas

Men också en del av medlemsländerna är besvikna på det strikta förbudet – däribland Finlands representation, och en del andra länder som odlar sockerbetor, barrträd och andra växter som inte direkt lockar pollinerare.

Sockerbetor skördas före blomningen, och anses också i Efsas rapport vara en mindre risk, argumenterar Finlands representation.

– Beslutet betyder att neonikotinoider begränsas till att användas bara inomhus i växthusodling. Det kan inte användas till betning av oljeväxter, sockerbetor, höstvete, råg eller behandling av barrträdsplantor, säger gruppchef Kaija Kallio-Mannila vid Tukes.

För oljeväxter som raps har det i regel varit förbjudet också tidigare, men Tukes har kunnat ge så kallade nödtillstånd för upp till 120 dagar då det behövts för bekämpning. Nödtillstånd kan ges också i fortsättningen.

"Blir mer besprutning istället"

Jordbruksöverinspektör Tove Jern vid Jord- och skogsbruksministeriet säger att beslutet innebär problem för sockerbetsodlarna, och också för dem som odlar barrträdsplantor för export.

För höstvete, råg och potatis finns det alternativa produkter, men inte för sockerbetan, säger Jern. Istället för att beta utsädet kan det då bli mer besprutning.

– Det betyder att besprutning med pyretroider kan öka i sockerbetsodlingen i stället, och det är dåligt för vattenorganismer och insekter. Pyretroider används också mot andra skadedjur, och om bruket ökar kan det öka resistensen, säger Jern.

– För barrträdsplantor finns en alternativ produkt, men den kan inte användas i exporten, eftersom svenska myndigheter inte accepterar den alternativa produkten.

Finland har bland annat försökt driva undantag och kompromisser, där bekämpningsmedlen skulle kunna användas inom sockerbetsodlingen, till exempel med ett villkor om att samma mark inte får användas för blommande grödor under en övergångstid.

Neonikotinoider är bekämpningsmedel som påverkar insekters centrala nervsystem. Ämnet har väckt uppmärksamhet ända sedan biodlare under det senaste decenniet larmat om mängderna döda honungsbin.

Förbudet i EU gäller tre kemikalier, klotianidin, imidakloprid och tiametoxam.

EU har tidigare hejdat användningen av kemikalierna på blommande grödor, på grund av misstanken att de skadar bin. Nu gäller det ett permanent förbud av neonikotinoider utomhus.

Betning kallas det då man behandlar utsädet, fröna.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning