EU-länder enade inför klimatmöte

Miljöminister Krista Mikkonen ledde arbetet med den gemensamma EU-linjen. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Många timmar och många ord krävdes innan EU:s medlemsländer till sist kunde enas om en gemensam linje inför årets stora klimatmöte i Chile.

Orden vägdes på guldvåg när medlemsländernas klimatministrar satt samlade i Luxemburg under fredagen för att bestämma sig inför klimatmötet COP25 i december.

Till sist nådde Finland, EU:s ordförandeland, fram till något som alla kunde stötta.

– Det här är vårt sista kompromissförslag. Jag förstår att ingen är helt lycklig med det här, men då är vi i alla fall alla lika olyckliga, konstaterade miljöminister Krista Mikkonen, strax innan hon fick allas godkännande.

"Enkelt och tydligt"

Exakta detaljer är ännu inte klara, men EU-linjen ska nu hänvisa till den rapport som FN:s klimatpanel IPCC gjort om 1,5-gradersmålet samt till vad som görs för att hindra användandet av återstående utsläppskrediter från det gamla Kyotoprotokollet.

Striden har som vanligt stått mellan mer klimatoroliga länder som Finland och Sverige och skeptikerna – främst Polen, Tjeckien och Ungern. Skeptikerna har kämpat för att få bort skrivningar som rakt ut kräver att alla måste göra mer.

– Vi ser ingen flexibilitet i att öka våra ambitioner till år 2030, fastslog Polens miljöminister Slawomir Mazurek inne på mötet.

– Ett beslut att öka ambitionsnivån kan bara fattas på toppmötesnivå, sade i sin tur hans tjeckiske kollega Richard Brabec.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning