EU-kommissionen vill öka efterfrågan på avancerade biobränslen

Bild: Roni Rekomaa

– Riktlinjerna visar att Finlands budskap har vunnit gehör, säger Olli Rehn.

EU-kommissionen vill flerdubbla efterfrågan på avancerade biobränslen på 2020-talet. I sitt paket "Ren energi för alla" föreslår kommissionen en gradvis växande skyldighet att blanda bränslen så att en viss andel av bränslena i trafiken ska vara avancerat biobränsle.

År 2021 ska andelen vara 0,5 procent och växa till 3,6 procent fram till 2030.

Finska regeringen tar sikte på ett betydligt mer ambitiöst mål och vill höja andelen avancerade biobränslen till 30 procent under nästa årtionde.

Näringsminister Olli Rehn (C) säger att kommissionens riktlinjer ändå stöder Finlands nationella energi- och klimatmål.

– Före kommissionens beslut förekom det mycket oro i offentligheten. Nu kan vi se att Finlands budskap har vunnit gehör, säger Rehn till FNB.

För Finland är det viktigt att trygga framtiden för biobränslen eftersom många finska företag är föregångare på området. Den nya generationens biobränslen framställs till exempel av hyggesrester, alger och avfall.

Kommissionen föreslår att regleringen av råvaror fortsätter på samma grundval som i dag. I Finland har det förekommit kritik mot den nuvarande modellen för den anses begränsa produktutvecklingen för mycket. I framtiden tillåter kommissionen att råvaruförteckningen ses över regelbundet och kan byggas ut när teknologin utvecklas.

Rehn säger att Finland hade hoppats på en friare reglering av råvaror. Han menar dock att det väsentliga är att kommissionen vill utöka produktionen av avancerade biobränslen med hjälp av en tydlig distributionsskyldighet.

Samtidigt strävar kommissionen efter att krympa marknaden för traditionella odlade biobränslen, för de tar upp åkerareal av livsmedelsproduktionen.

Nya bestämmelser för biomassa

Det energipaket som kommissionen presenterade på onsdagen innehåller för första gången hållbarhetskriterier också för fast biomassa, till exempel skogsflis och träpellet. Rehn säger att det är en "livsavgörande" fråga för Finland.

– För Finland är det väsentligt att fast biomassa räknas som nollutsläpp i EU:s utsläppshandel också i fortsättningen.

Kommissionen föreslår en riskbaserad modell, där klimatskadorna av skogarnas biomassa bedöms utgående från om skogsbruket är hållbart och om avverkningen skett i enlighet med lagstiftningen.

Kommissionen har i sin beredning utgått ifrån att skogsbruket i Finland sker på hållbar grund och att bruket av virke i el- och värmeproduktionen är förhållandevis energieffektivt. Därmed räknas inte biomassan i Finland till högriskkategorin och medför en lindrigare rapporteringsplikt än till exempel biomassa från länder utanför EU.

– Jag anser att förslaget säkerställer bruket av bioenergi också i framtiden och behåller en lätt byråkrati.

Ska ge nya jobb

Det nya energipaketet ska också resultera i 900 000 nya jobb, enligt de egna beräkningarna i Bryssel.

– Dagens paket kommer att stärka övergången till ren energi genom att modernisera vår ekonomi, hävdar den energiunionsansvariga kommissionären Mares Sefcovic i ett pressmeddelande.

– Våra förslag skapar en stor efterfrågan på marknaden efter ny teknik, ger investerarna rätt förutsättningar, ger konsumenterna egenmakt, får energimarknaderna att fungera bättre och hjälper oss att nå våra klimatmål", säger klimat- och energikommissionären Miguel Arias Cañete.

Kommissionen tror samtidigt på en ekonomisk effekt i form av en bnp-ökning på 1 procent inom ett årtionde – och 900 000 nya jobb.

Redan på förhand finns dock kritik från exempelvis miljöorganisationen Greenpeace som anser att vissa av förslagen snarare motverkar sitt syfte och kommer att försvåra för förnybara energikällor.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning