EU-kommissionen kräver: Storföretag ska publicera skatteuppgifter

Bild: Vesa Moilanen

EU-kommissionen begär att storföretagen ska publiceras sina skatteuppgifter för varje enskilt land. Kravet omfattar även verksamhet i skatteparadis.

De specifika rapporterna vore obligatoriska för alla företag som är verksamma inom EU och har en årlig omsättning som överskrider 750 miljoner euro. Enligt kommissionens uppskattning uppfyller cirka 6 000 företag dessa kriterier.

Motsvarande krav existerar redan för banker och företag verksamma inom gruv- och skogsindustrin.

Kravet är en fortsättning på kommissionens tidigare förslag om att företagen måste överlämna landsvisa uppgifter till myndigheterna. Avsikten är att företagen betalar sina skatter till det land där vinsterna härstammar från.

– I nuläget kan vissa storföretag med hjälp av komplicerade skattearrangemang betala nästan en tredjedel mindre skatter än de bolag som endast är verksamma i ett land, säger EU-kommissionär Jonathan Hill som har ansvar för finansiell stabilitet, finans- och kapitalmarknader i ett pressmeddelande.

Enligt kommissionen tvingar ökad transparens företagen att agera på ett mera ansvarsfullt sätt,

– Det främjar rättvis konkurrens företagen emellan oberoende av deras storlek, säger Hill.

Mindre företag kommer undan

Små och medelstora företag omfattas inte av kravet. Enligt Hill vill man inte öka på den administrativa bördan på små och mellanstora företag eftersom de endast sällan har möjligheter till aggressiv skatteplanering.

Förutom skatte- och resultatuppgifter ska storföretagen också publicera sin omsättning, antalet anställda och vilken typ av verksamhet man driver i varje enskilt land. Informationen ska finnas tillgänglig på företagets webbplats i minst fem års tid.

Den information som ska överlämnas till myndigheterna är mera detaljerad. Enligt kommissionen avser förslaget att försäkra att företaget inte behöver publicera information som avslöjar affärshemligheter.

Publiceringen av information om skatteparadis förutsätter att EU först finner en enighet om vilka länder som ska klassificeras som skatteparadis. Kommissionen lovar att förbereda en gemensam lista. Listan ska bestå av länder som vägrar att växla information eller uppfylla kraven på transparens. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning