EU-kommissionen avgör frågan om Yle Arenan – staten förnekar att tjänsten förvränger konkurrensen

Enligt Sanomakoncernen är det svårt att locka prenumeranter till tjänster som Yle erbjuder gratis. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Finland har fått grönt ljus av Europeiska kommissionen att publicera dokumenten om klagomålet och försvaret av statsstödet till Yle Arenan och Yles utbildningstjänster.

I april lämnade Sanomakoncernen in ett klagomål till Europeiska kommissionen om rundradiobolaget Yles videotjänst Arenan och om Yles digitala utbildningstjänster. Nu har klagomålet och brevväxlingen mellan kommissionen och finska staten publicerats.

Enligt klagomålet faller strömningstjänsten Yle Arenan och Yles utbildningsplattformar inte inom ramarna för EU-reglerna om public service som kan få statsstöd. Enligt Sanoma förvränger gratistjänsterna konkurrensen och minskar konsumenternas vilja att betala för motsvarande tjänster.

Med anledning av klagomålet bad Europeiska kommissionen om en förklaring av Finland.

I sitt svar till kommissionen avvisar Finland påståendet att statsstödet skulle vara olagligt. Enligt svaret faller både strömningstjänsterna och utbildningstjänsterna inom ramarna för reglerna om public service. Samtidigt anser staten att Sanoma inte har lyckats visa att tjänsterna förvränger konkurrensen på ett oproportionerligt sätt. Enligt svaret beror konkurrensen på strömningsmarknaden inte på Yle, utan ett utökat antal prenumerationstjänster.

Brevväxlingen mellan staten och Europeiska kommissionen är i regel sekretessbelagd. Den här veckan gav kommissionen tillstånd att publicera dokumenten enligt Finlands önskemål.

Nu ligger bollen hos EU-kommissionen som ska avgöra om de nöjer sig med Finlands svar eller fortsätter utreda frågan, skriver Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning