USA kan stoppas när EU öppnar igen

Ett flygplan på väg in för landning i tyska Frankfurt. Arkivfoto. Bild: Michael Probst/AP/TT

USA och Ryssland riskerar att portas när EU-länderna ska återöppna de yttre gränserna igen efter coronakrisen. Samtidigt uppmanas till öppenhet för alla inom unionen – även för Sverige.

EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson vill få i gång inresandet från länder utanför EU och Schengenområdet från den 1 juli. Planen är att det ska ske stegvis, utifrån det medicinska läget i de olika länderna.

Dessutom trycker hon hårt på att man inom EU och Schengen dessförinnan ska ha tagit bort alla sina inre gränsrestriktioner. Budskapet är tydligt till länder som exempelvis Finland, Norge och Danmark, som fortsatt inte accepterar resande från Sverige.

– Jag uppmanar medlemsländerna att så snart som möjligt öppna de inre gränserna. Det är inte från ett smittskyddsperspektiv motiverat att ha stängda inre gränser i det läge som vi nu har, med allt bättre situation i alla medlemsländer. Det är andra åtgärder som är viktiga för att förhindra smitta, säger Johansson.

Lista på gång

När det gäller de yttre gränserna förs just nu intensiva diskussioner mellan EU-länderna om till vem och på vilket sätt det går att öppna upp igen.

– Det kommer att bli en lista med de länder som föreslås att man börjar öppna mot och sedan kommer det förmodligen att förändras varannan vecka, förhoppningsvis med allt fler länder på listan, säger Ylva Johansson.

Enkelt är det dock inte. De kriterier som diskuteras – främst antalet nya fall per capita under en viss period – riskerar att medföra politisk huvudvärk.

Enligt tidningen The New York Times riskerar exempelvis USA att fortsatt svartlistas, liksom Brasilien och Ryssland. Däremot kan klartecken komma att ges för exempelvis Kina.

Olika regler?

EU-kommissionen kan bara ge rekommendationer om gränsfrågorna och hoppas att medlemsländerna på egen hand ska kunna enas om en linje.

Risken är dock stor för att olika länder i slutändan väljer att öppna på olika sätt – precis som när det gäller de inre gränserna inom EU.

– Det finns en sådan risk naturligtvis. Samtidigt tror jag att alla medlemsstater också förstår vilken styrka det är när vi håller ihop och tar samma beslut när det gäller de yttre gränserna, säger Ylva Johansson i Bryssel.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning