EU höjer kraven på föräldraledighet

Europeiska unionens råd har godkänt ett kompromissförslag som höjer kraven på föräldraledighet. Bild: Pixabay

EU-direktivet har ingen stor inverkan på finländsk lagstiftning, som redan fyller kraven på flera punkter.

Europeiska unionens råd har godkänt ett kompromissförslag om föräldraledighet, uppger Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande. Enligt direktivet ska pappor ha rätt till minst tio dagar föräldraledigt, med en ersättning som motsvarar sjukdagpenningen.

Därtill ska båda föräldrarna ha rätt till fyra månader föräldraledighet och ingen ska få diskrimineras eller sägas upp på grund av motsvarande ledighet.

Enligt Arbets- och näringsministeriet innebär direktivet inte stora förändringar i finländsk lagstiftning, som redan fyller kraven på många punkter. Direktivet kommer att kräva vissa ändringar i sjukförsäkringslagen och arbetsavtalslagen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning