EU-fond hjälpte uppsagda anställda på Anttila och Stockmann att få jobb

Anställda som blev uppsagda från Stockmann hösten 2016 har fått utbildning och träning tack var EU-fond. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Av totalt 1 600 uppsagda anställda hösten 2016 har nu 84 procent fått jobb.

På grund av Anttilas konkurs och uppsägningarna från Stockmann hösten 2016 blev 1 600 anställda arbetslösa. Då sökte Finland hjälp från Europeiska fonden för justeringar av globaliseringseffekter (EFG) som erbjuder stöd åt uppsagda personer genom träning och utbildning.

Av de 1 600 uppsagda deltog 670 i någon form av träning eller utbildning. Projektet är nu avslutat och 84 procent av de uppsagda har nu jobb medan 11,8 procent är arbetslösa och 2,9 procent deltar i en utbildning, skriver Arbets– och näringsministeriet i ett pressmeddelande.

– Under de senaste åren har EFG-projekt i Finland genomförts närmast inom detaljhandelsbranschen och resultaten har varit smickrande. Det är fint att se att goda resultat nåtts inom detaljhandeln, säger Erja Nikula som är planerare för projektet.

Finland hör till de länder som mellan 2015 och 2016 flitigaste har använt sig av stöd från EFG-fonden. Totalt har Finland beviljats 40 miljoner euro under de tio år som EFG-fonden har existerat.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning