EU får inte bli som Ungern

Bild: Wilfred Hildonen

Ska EU nu – efter alla dessa decennier av hårt arbete för att bygga tolerans och jämlikhet för alla människor oavsett kön eller sexualitet – låta Ungern och Polen vrida tillbaka klockan ostraffat?

En av de grundläggande hörnstenarna i det europeiska samarbetet är att medlemsländerna tillsammans verkar för och respekterar mänskliga rättigheter. Men nu börjar vi se hur vissa EU-länders minskande...