EU-enkät: Finländarna gillar euron och fri rörlighet, skeptiska till invandring

EU-flaggan i Strasbourg. där parlamentet sitter. Finländarna är aningen mer nöjda med demokratin i EU än vad EU-medborgarna är i genomsnitt. Bild: EPA/PATRICK SEEGER

Den årliga Eurobarometern visar att finländare förhåller sig mer positivt till eurovalutan, frihandel och fri rörlighet än européerna i snitt.

Hela 78 procent av finländarna är nöjda med att stanna i valutaunionen. Det är betydligt positivare inställning än bland gemene EU-medborgare, för snittet är 58 procent i hela unionen.

Finländarna är också mer positivt inställda än medeleuropén till fri rörlighet, möjligheten att flytta, studera och arbeta inom EU, till digital inre marknad och till frihandel med USA.

Den fria rörligheten är den mest populära aspekten med EU, som 88 procent av finländarna gillar. Enligt eurobarometern skulle 66 procent av finländarna vilja se ett frihandelsavtal med USA, men samtidigt är närmare en fjärdedel väldigt negativa till det.

Det finns också delar av EU som finländarna är mer försiktiga till än medeleuropén. Den gemensamma utrikespolitiken och försvarspolitiken är en sådan fråga. Ändå vill en knapp majoritet av finländarna ha en gemensam utrikespolitik, 57 procent. Bland alla EU-medborgare är siffran 66 procent.

Mer negativa känslor kring invandring

Eurobarometern visar också att flyktingkrisen väckt negativa känslor kring invandrare från utanför EU. På frågan om vilka känslor invandring från utanför EU väcker, har nästan två av tre finländare svarat mycket negativa eller ganska negativa. Två år tidigare var samma siffra omkring femtio procent.

Till invandring inom EU ställer sig finländarna däremot mer positivt än i andra EU-länder i snitt. I undersökningen finns alla 28 medlemsländer, också Storbritannien, med. I Storbritannien var den negativa inställningen till EU-invandring en av faktorerna bakom brexit.

Förutom den gemensamma Eurobarometern som utförs på kommissionens beställning finns också enskilda landsrapporter. I Finlands landsrapport utfördes enkäten av TNS Gallup, och 1005 finländare har svarat.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning