EU-domstol slår fast: Västsahara är inte en del av Marocko

EU:s generaladvokat Melchior Wathelet slår fast att Västsahara inte utgör marockanskt territorium, och att livsmedel från området inte ska omfattas av EU:s olika handelsavtal med Marocko, enligt ett pressmeddelande från EU-domstolen.

Domstolen baserar utlåtandet på att Västsahara finns med på FN:s lista över icke självstyrande landområden sedan 1963, att EU aldrig har erkänt Västsahara som en del av Marocko eller att landet har suveränitet över området, och att det strider mot internationell rätt att utvidga ett bilateralt avtal till att omfatta en tredje part.

Svenska Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero välkomnar beskedet.

"Västsaharierna har rätt till sitt eget territorium och sina egna resurser. Det betyder att inga konfliktprodukter från Västsahara får säljas i Europa märkta som marockanska produkter", säger hon i ett pressmeddelande.

Marocko ockuperar stora delar av Västsahara sedan 1976.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39