EU är inrikespolitik

"Det är lätt att teckna nidbilder av en krets där det dagarna efter ett toppmöte finns 27 versioner av vad som timat, vem som vunnit och hur detta antingen stärker eller försvagar unionen."

Är EU en inrikes- eller utrikesarena? Frågan är banal, men tyvärr aktuellare än någonsin i landet som lutar sig över statsministerns morgonmål. Paavo Lipponen, statsminister 1995–2003, levererade...