Ett vardagsrum för kultur planeras i centrala Helsingfors

Akademiska bokhandeln ligger inom det område vars arbetsnamn nu är Kulturtriangeln. Bild: Cata Portin

Fem finlanssvenska stiftelser går samman i en utredning om ett kulturellt vardagsrum – Kulturtriangeln – i centrum.

Det område som i dag fått arbetsnamnet Kulturtriangeln inramas av gatorna Centralgatan, Norra Esplanaden och Skillnaden.

"Vårt uppdrag är att stärka det svenska i Finland och det betyder att vi också ska vara lyhörda för både behov och nya förslag. Vi behöver en stark och synlig närvaro på ett centralt läge; en plats där man kan erbjuda mångsidiga kulturella upplevelser för Helsingforsbor och andra inhemska och internationella besökare", säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden, i ett pressmeddelande.

Svenska Teatern och Akademiska bokhandeln som verkar inom området är positivt inställda till projektet.

Ett centrum för barnkultur, större synlighet för det finlandssvenska och en utveckling av fastigheterna i Kulturtriangeln har tidigare efterlysts av bland annat Anna Rotkirch i en kolumn i HBL.

Johanna Stenback och Anna-Mari Karhunen på produktionsbolaget All Things Content Ab inleder i maj utredningsarbetet. Deras uppdrag är att göra en bedömning av de fysiska utrymmena i Kulturtriangeln och av möjligheterna till synergier mellan aktörerna. I utredningen beaktas också andra platser i centrala Helsingfors.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning