Ett vardagsrum för kultur planeras i centrala Helsingfors

Akademiska bokhandeln ligger inom det område vars arbetsnamn nu är Kulturtriangeln. Bild: Cata Portin

Fem finlanssvenska stiftelser går samman i en utredning om ett kulturellt vardagsrum – Kulturtriangeln – i centrum.

Det område som i dag fått arbetsnamnet Kulturtriangeln inramas av gatorna Centralgatan, Norra Esplanaden och Skillnaden.

"Vårt uppdrag är att stärka det svenska i Finland och det betyder att vi också ska vara lyhörda för både behov och nya förslag. Vi behöver en stark och synlig närvaro på ett centralt läge; en plats där man kan erbjuda mångsidiga kulturella upplevelser för Helsingforsbor och andra inhemska och internationella besökare", säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden, i ett pressmeddelande.

Svenska Teatern och Akademiska bokhandeln som verkar inom området är positivt inställda till projektet.

Ett centrum för barnkultur, större synlighet för det finlandssvenska och en utveckling av fastigheterna i Kulturtriangeln har tidigare efterlysts av bland annat Anna Rotkirch i en kolumn i HBL.

Johanna Stenback och Anna-Mari Karhunen på produktionsbolaget All Things Content Ab inleder i maj utredningsarbetet. Deras uppdrag är att göra en bedömning av de fysiska utrymmena i Kulturtriangeln och av möjligheterna till synergier mellan aktörerna. I utredningen beaktas också andra platser i centrala Helsingfors.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning