Ett val med få alternativ

Bild: Kirill Kudryavtsev

Dumavalet i Ryssland intresserar få och leder inte till några förändringar.

På söndag går Ryssland till val. En ny statsduma ska väljas, men någon valfeber har inte kunnat förnimmas, tvärtom antas valdeltagandet sjunka från redan tidigare låga siffror. För fem år sedan röstade drygt 60 procent.

I en normal demokrati är man mån om att valdeltagandet hålls högt. Det är ett mått på hur väl demokratin fungerar. I Ryssland förefaller det som om den politiska ledningen helst ser att så få som möjligt röstar. Lågt valdeltagande gynnar nämligen det styrande partiet Enade Ryssland, som samtidigt också är president Vladimir Putins parti.

Då dumavalet tidigarelades med tre månader tolkades det allmänt som ett sätt att minska intresset för valet då en valrörelse inte får någon uppmärksamhet i augusti när folk är på semester. Två veckor efter att semestern avslutas är inte en optimal valdag.

De facto är intresset för att rösta även utan det här extra arrangemanget rekordlågt. Makten har koncentrerats allt mer till presidenten och många ser ingen nytta i att rösta i ett dumaval. Allt fortsätter ändå som tidigare – eller som Putin vill.

Enade Ryssland har sina trogna välorganiserade väljare, i synnerhet bland de offentligt anställda, och även om de blivit färre så väntas partiet få enkel majoritet i duman eftersom så få över huvud taget kommer att rösta. Dessutom har valsättet ändrats för att gynna maktpartiet.

Då dessutom de få övriga partier som förväntas nå över rösttröskeln på fem procent röstar med Enade Ryssland i de flesta frågor är ingen förändring att vänta i rysk politik.

Opinionsmätningar förutspår i alla fall en klar nedgång för Enade Ryssland och om det blir ett verkligt ras kan vi, för att ordningen ska återställas, få bevittna politiska piruetter som vi inte tidigare har sett. Till exempel partiordförande, premiärminister Dmitri Medvedev kan då sitta löst.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning