Följ HBL:s reporter och fotograf på Skanslandet

HBL:s team såg den sista förbindelsebåten åka. Bild: HBL

Många besökare på Helsingforsbiennalen har noterat den glasförsedda iglon mitt i viken mellan Skanslandet och Kungsholmen. Här kan man övernatta, med naturen som närmaste granne – ett stenkast från stadens ljushimmel. Följ med HBL på ett septemberäventyr i skärgården, bland biennalbesökare och fladdermöss.

Läs också: Biennalen på Skanslandet visar: naturen är det finaste galleriet

Skanslandet heter på finska Vallisaari, och namnet hänför sig till de vallar som fanns på ön redan på 1600-talet.

I kartor från 1640 heter Skanslandet Träsköön.

Fram till 2015 har Skanslandet strax öster om Sveaborg funnits till för militärer och deras familjer som bott och arbetat på den cirka 70 hektar stora ön. Som mest bodde här 300 personer, det fanns till och med en skola på ön.

1996 upphörde beväringstjänsten på ön och de sista finländska militärerna flyttade bort: kvar fanns några sommargäster som bodde i gamla kaserner och enkla trävillor.

Skanslandet har väldigt stora naturvärden och man räknar med att 40 procent av södra Finlands växtarter växer på denna förhållandevis lilla ö.

På Skanslandet förekommer alla arter av finländska fladdermöss som trivs i de hemliga grottorna på ön.

Promenadstråket över Skanslandet och Kungsholmen är sammanlagt 5,5 kilometer.

Skanslandet kännetecknas av gamla befästningar, vallgravar och försvarsställningar. Den militärhistoriska bakgrunden är också orsaken till att södra delen av Skanslandet också i dag är avspärrad på grund av förekomsten av grottor, osäkra hålor och stup, och så finns risken att det fortfarande finns sprängämne på området.

Skanslandets militärhistoria innehåller en tragisk händelse då krutmagasinet sprängdes i luften för 80 år sedan, i juni 1937. Tolv människor förolyckades och tiotals skadades. Hela sexton byggnader totalförstördes, tusentals kilo sprängsten slungades överallt, och chefen för försvarets avdelning för krigsmateriel blev svårt chockad och avled en vecka senare. Orsaken till katastrofen gick aldrig att utreda.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning