Ett symboliskt slag i ansiktet av Wahlroos

Jag kan inte på något vis se att Wahlroos med sina memoarer delar med sig av sina skyldigheter.

Björn Wahlroos påstår i en nyhet (HBL 7.5) så här: "Jag har förunnats mer än ett liv. Jag har fått göra karriär som akademiker, företagare och företagsledare. Att skriva memoarer känns nästan som en s...