Ett spretigt system som trots allt håller ihop

Amanda Svenssons nya roman kunde i sina försök att spränga de egna gränserna ha känts gravt överlastad och teoretisk, men hon lyckas ändå skapa en balans genom att emellanåt också vara drastisk, lättsam och humoristisk. Bild: Alexandra A. Ellis

Det står från början klart att Amanda Svenssons anspråk i den nya romanen är enorma, hon vill skriva en roman som täcker så många livsområden som möjligt. Konst, vetenskap, politik, etik, teologi och litteratur är bara några av dem. Ibland bågnar hela romanen under tyngden.

Personerna som befolkar författaren och kulturskribenten Amanda Svenssons mammutroman Ett system så magnifikt att det bländar framstår i ovanligt hög grad som litterära ingenjörskonstruktioner. Åtmins...