Ett skott i foten

Bild:

Att arbeta vid sidan om studierna är något som borde ses som positivt, det genererar bland annat skattepengar till staten samtidigt som studeranden får en fot in på arbetsmarknaden och i näringslivet.

En studiestödsreform skall införas nästa år. Reformen innebär att man skulle skära ner på studiestödet, samtidigt som man höjer låneborgen. Bostadstillägget skulle bytas ut mot bostadsbidrag, som skulle variera beroende på inkomster och eventuella samboende.

Målsättningen är att studiestödet skulle sänkas med 50 euro till 85 euro. Pengar som i dag betyder väldigt mycket för en studerande. Samtidigt har studerande som lyfter studiestöd en inkomstgräns som baserar sig på hur mycket stöd man lyfter. Inkomstgränsen är något som kunde slopas helt och hållet. Folkpensionsanstalten (FPA) kräver fem studiepoäng per månad i snitt eller sammanlagt 45 studiepoäng per läsår för att få lyfta fullt stöd. Väldigt många har arbete vid sidan om studierna och många har tvingats betala tillbaka stödet man lyft för att man jobbat för mycket. Detta trots att man tjänat ihop mer eller åtminstone 45 studiepoäng.

Inkomstgränsen är något som blockerar studeranden att ta sig in på arbetsmarknaden och praktisera under studierna. I stället för att kräva tillbaka pengar för att man arbetat och dessutom uppfyllt FPA:s krav borde man belönas och inte straffas. Att arbeta vid sidan om studierna är något som borde ses som positivt, det genererar bland annat skattepengar till staten samtidigt som studeranden får en fot in på arbetsmarknaden och i näringslivet. Genom att arbeta vid sidan om studierna praktiserar man på samma gång och skapar ett nätverk vilket leder till att man lättare har möjlighet att skaffa jobb efter studierna.

Finland är ett land som är i topp vad gäller utbildningen. Finländare är överlag väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden, nu håller man på att skära ner på något som man är bäst i världen på. Nu är tanken att man ska spara in på utbildningen i landet, man ska skuldsätta studeranden ytterligare genom att höja låneborgen. Det hela innebär en större risk att studierna drar ut ytterligare. Målsättningen borde vara att få ut studeranden till näringslivet så fort som möjligt. Statsgarantin på lånet är något som är positivt och som bör finnas kvar ifall den framtida lönen blir för låg så att man får svårt att klara sig.

Slutligen gäller det för många att man ska vara beredd att skuldsätta sig mer för att bli klar från skolan snabbare. Man bör inte skära ner på något som kan påverka det man är bäst på. Detta är ett sätt att sätta käppar i eget hjul.

Christian Pundars Vasa

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03