Ett simkort i varje bil?

Regeringen Sipilä stöper om grundstrukturerna i samhället. Kommunikationsministern vill öppna trafiknätet för marknadskrafterna.

En viktig del av de visioner som ligger som grund för trafikbalken som kommunikationsminister Anne Berner, C, har initierat är att placera alla vägar, järnvägar och farleder i ett statligt trafiknätsbolag. Bolaget skulle stå för underhåll och utveckling, och finansiera det med användaravgifter som skulle ersätta en stor del av dagens trafikbeskattning.

Anne Berner berättade i Helsingin Sanomat att beslutet om trafiknätsbolaget ska fattas i regeringens ramförhandlingar redan i april, bolaget ska inleda sin verksamhet i början av år 2018.

Det är en kort tid för en reform som gör rent hus med de invanda kommunikationsmönstren och -modellerna.

Trafiknätsbolaget blir en plattform där olika aktörer kan producera tjänster. Operatörerna betalar partipris för rätten att använda trafiklederna, och bygger upp olika paketlösningar som sedan marknadsförs till konsumenterna.

Ministern säger att systemet är kostnadsneutralt, det blir inte dyrare att köra bil. Hon räknar också med att det uppstår hård konkurrens som håller avgifterna i styr.

Hon tänker sig att operatörerna kan erbjuda paket där man betalar per kilometer, eller en fast avgift som ger obegränsad användningsrätt, till exempel per månad. Man kan förstås också tänka sig andra varianter, att vissa tider eller vägsträckor är dyrare än andra.

De som erbjuder tjänsterna måste kunna hålla reda på hur de används. För att göra det talar man om satellitövervakning och simkort i varje bil som rapporterar hur den körs.

Om bilarna ska följas upp i realtid belastar det mobilnäten, men om användningen lagras och rapporteras med jämna mellanrum blir det här inget problem, säger mobiloperatörerna.

Däremot är det relativt enkelt att störa satellitbaserad övervakning, lämplig apparatur lär finnas till salu för någon tia i näthandeln. Om sådan utrustning blir allmännare påverkas all satellitnavigering, påpekar en specialforskare vid Statens tekniska forskningscentral.

Men det är en helt annan fråga om finländarna verkligen vill att deras bilfärder ska registreras. En enkät som Automobilförbundet har gjort visar att nästan 70 procent säger nej till ett avgiftssystem som bygger på hur vi rör oss.

Visserligen kan mobilanvändare också spåras, men man har alltid möjlighet att stänga av mobilen. Men ett system som registrerar bilanvändningen måste vara påslaget så fort bilen är i gång.

Anne Berner säger i sin blogg att om man går in för en tidsdebitering så är det inte nödvändigt med en övervakningsapparat.

Men operatörerna vill antagligen konkurrera med olika varianter av tidsdebiteringen, en månad på glesbygdsvägar kan prissättas annorlunda än motsvarande tid i huvudstadsregionen. Och då måste det ju gå att kontrollera hur bilen har använts.

Och hur ska operatören övervaka att bilen står stilla om månadsräkningen blir obetald? Betalar man inte vatten, el eller mobilräkningen stängs anslutningen av. Men det går inte när det gäller bilar – åtminstone inte ännu.

Det finns också andra frågetecken.

Anne Berner försäkrar att trafiknätsbolaget ska förbli statligt och inte privatiseras som en del annan offentlig infrastruktur. De operationerna har inte alltid varit lyckade.

I framtiden kan det ändå uppstå en situation där någon regering frestas att täppa till akuta budgethål genom att sälja ut vägarna, låt vara att Berner hänvisar till Tyskland där man har gjort motsvarande operation och gjort det näst intill omöjligt att sälja aktier i vägnätbolaget.

Ministern tror inte att det blir något problem att hitta intresserade serviceoperatörer, hon nämner försäkringsbolag, teleoperatörer och bilhandeln.

Men trafiknätsmodellen måste nu öppnas för rejäl diskussion där man väger både för- och nackdelar med att låta samhällets skattefinansierade infrastruktur bli arena för marknadskrafterna.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning