Ett problem för HD: Ska en trasig ölflaska räknas som ett livsfarligt eggvapen?

Högsta domstolen har tidigare bestämt att gummibatonger, hammare, bobollsträn och stolar inte räknas som livsfarliga vapen. Bild: SPT

Det finns en orsak att alla tillhyggen som kan användas för att skada en annan människa inte räknas som livsfarliga vapen.

Högsta domstolen (HD) ordnade på onsdagen ett muntlig hörande i ett ärende som handlar om huruvida en trasig ölflaska är jämförbar med ett eggvapen eller ett annat livsfarligt vapen. Frågan har betydelse bland annat när man bedömer hur grovt ett brott är.

Ärendet härrör från ett rån som ägde rum i Jyväskylä i april 2018. Två unga kvinnor, vid tidpunkten 17 och 18 år, behövde pengar för att köpa mera öl och beslöt att råna en person. Dådet ägde rum på Sokos varuhus.

Offret, en kvinna, var på väg ut ur varuhusets toalett när kvinnorna stoppade henne. De tvingade henne tillbaka in i toaletten, låste dörren och hotade henne med var sin trasiga ölflaska. Kvinnorna kom över offrets bankkort och mobiltelefon. Offret fick ett sår i fingret då hon höjde händerna för att försvara sig.

I Mellersta Finlands tingsrätt krävde åklagaren straff för grovt rån, för den yngre kvinnans del som ung person. Enligt åklagaren var de trasiga flaskorna jämförbara med eggvapen. Tingsrätten höll med om åklagarens bedömning, men ansåg att rånet som helhet inte var grovt.

Både åklagaren och svaranden överklagade tingsrättens beslut till Vasa hovrätt. Hovrätten behandlade ärendet på nytt och ansåg till skillnad från tingsrätten att flaskorna inte skulle betraktas som jämförbara med eggvapen, men ändrade inte straffet.

I och med att frågan saknar prejudikat överklagade åklagaren hovrättens beslut till HD. HD beslöt att bevilja besvärstillstånd och nu är det upp till den högsta rättsinstansen att avgöra huruvida en trasig flaska är jämförbar med ett eggvapen eller inte.

Ett misslyckat påfund

Onsdagens muntliga behandling var historisk i och med att det var första gången behandlingen ordnades på distans. Både åklagaren och svaranden deltog per videolänk från Mellersta Finlands tingsrätt i Jyväskylä medan HD:s justitieråd befann sig på HD:s kansli i Helsingfors.

HD:s sammansättning bestod av fem justitieråd och en föredragande. I Jyväskylä satt en av kvinnorna, två försvarsadvokater, målsägandens advokat, åklagaren och en kansliperson.

Under den korta behandlingen krävde åklagaren återigen att kvinnorna döms för grovt rån, den yngre som ung person, och att deras straff höjs. Åklagaren anser att de korrekta straffen är minst 2 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse för den äldre och 1 år och 9 månaders villkorligt fängelse för den yngre kvinnan.

Enligt åklagaren var de trasiga flaskorna jämförbara med eggvapen. Dessutom var kvinnorna två och offret valdes ut enligt hur rik hon såg ut, vilket betyder att rånet var planerat.

Försvaret däremot kräver att HD förkastar åklagarens överklagan och att hovrättens dom står kvar. I hovrätten dömdes den äldre kvinnan till 1 år och 10 månaders villkorligt fängelse för rån samt misshandel, lindrigt bedrägeri och våldsamt motstånd mot tjänsteman. Den yngre kvinnan dömdes till 1 års villkorligt fängelse för rån som ung person samt lindrigt bedrägeri.

Enligt försvaret var dådet inte planerat. I stället var det ett misslyckat påfund av två berusade, unga kvinnor som inte riktigt förstod konsekvenserna av sin gärning. Försvaret anser att de trasiga flaskorna var avsevärt mindre farliga än eggvapen och påpekar att kvinnorna sedan rånet har skärpt sig.

HD kommer inte att ta ställning till hela brottet, endast frågan om glasflaskan. Det kommer ändå att ha inverkan på domen, eftersom ett rån där rånaren använder ett skjut- eller eggvapen vanligtvis bedöms som grovt – speciellt om det därtill är till exempel våldsamt eller annars grymt. Straffskalan för grov rån är två till tio års fängelse.

Skillnad på vapen

HD har tidigare tagit ställning till diverse tillhyggen och huruvida de kan betraktas som livsfarliga på samma sätt som skjut- och eggvapen. Under åren har HD konstaterat att bland annat gummibatonger, hammare, bobollsträn och stolar inte är livsfarliga.

Däremot har Rovaniemi hovrätt i ett beslut 2001 ansett att en trasig ölflaska är jämförbar med ett eggvapen. Helsingfors hovrätt var på samma linje 2002 då man avgjorde ett fall som involverade ett trasigt ölglas.

Orsaken att alla föremål som kan användas för att skada andra inte räknas som livsfarliga vapen är att man vill göra skillnad mellan egentliga vapen och andra tillhyggen. Tanken är att brott som begås med hjälp av egentliga vapen är mer klandervärda.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning