Ett omfattande välfärdssamhälle kan endast upprätthållas om så många som möjligt är med i arbetslivet

"Restriktionerna och vaccinationerna avgör hur permitteringarna och sysselsättningen utvecklas under de kommande månaderna, framför allt inom de branscher som drabbats hårdast."

Pandemin har slagit hårt mot vissa sektorer men ännu är det för tidigt att säga hur stora de långsiktiga konsekvenserna blir för arbetsmarknaden och näringslivet som helhet. Klart är i alla fall...