Ett nytt europeiskt Bauhaus gör att vi kan lämna gamla hjulspår och byta perspektiv

Jag hoppas att det nya europeiska Bauhauset sätter i gång en kreativ och tvärvetenskaplig rörelse som utvecklar både estetiska och funktionella normer, i enlighet med den senaste tekniken och med beaktande av miljö och klimat.

Bauhausskolan grundades i Weimar 1919 av Walter Gropius och hans vänner och blev snabbt en internationell rörelse för arkitektur, konst och design. I över hundra år har den påverkat bland annat stadslandskap i hela världen. Bauhaus sinnrika avantgardistiska stil bidrog till att forma den sociala och ekonomiska omställningen till 1900-talets industrisamhälle.

Hundra år senare står vi inför nya globala utmaningar, såsom klimatförändringar, föroreningar, digitalisering och en stor befolkningsökning. Den här utvecklingen sker parallellt med en till synes obegränsad ekonomisk tillväxt på bekostnad av vår planet och våra begränsade naturresurser.

Byggnader och infrastruktur står för minst 40 procent av alla växthusgasutsläpp. Moderna konstruktioner bygger till stor del på cement och stål, som det går åt enorma mängder energi för att producera och som själva släpper ut koldioxid direkt genom kemiska reaktioner.

Alla tecken pekar åt samma håll – vi måste tänka om och planera nytt. Europa kan och måste spela en ledande roll i detta sammanhang. Det är därför som vi har tagit fram den europeiska gröna given, vars främsta mål är att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050, som vår tillväxtstrategi. För att lyckas med det räcker det inte med att bara minska utsläppen. Vi måste även ha en cirkulär ekonomi som drivs av förnybar energi.

Jag vill dock att detta ska vara mer än bara ett miljöprojekt eller ett ekonomiskt projekt. Den europeiska gröna given måste också vara ett nytt kulturprojekt för Europa. Denna systemförändring kräver sin egen estetik – en kombination av design och hållbarhet.

Därför ska vi nu lansera ett nytt europeiskt Bauhaus – ett projekt som förenar arkitekter, konstnärer, studenter, forskare, tekniker och designer. Det kommer att vara en drivkraft för att genomföra den gröna given på ett attraktivt och innovativt sätt, inriktat på människor. Det ska bli en rörelse grundad på hållbarhet, tillgänglighet och estetik, som ska göra återvinning, förnybar energi och biologisk mångfald till något helt naturligt.

Människor ska kunna känna, se och uppleva den gröna given i praktiken, genom att byggindustrin använder naturmaterial, såsom trä och bambu, och arkitekturen antar nästan naturliga former och utgår från byggprinciper som tar hänsyn till ekosystemen.

Det nya europeiska Bauhauset bör också dra nytta av digitaliseringen. I framtiden kommer hus, bostadsområden och städer att fungera bättre tack vare sin "digitala tvilling". Med hjälp av datorsimuleringar kommer det att gå att fatta bättre beslut inom byggsektorn när det gäller bland annat resurseffektivitet och påverkan på miljön och det lokala klimatet. Målet är att uppnå klimatneutrala städer som är mer beboeliga.

Precis som den tidigare Bauhausrörelsen spreds från Weimar till hela världen, ska det nya europeiska Bauhauset vara mer än bara en arkitekturskola som använder ny teknik. Bauhaus banbrytande framgång hade inte varit tänkbar utan kopplingen den tidens sociala utmaningar. Det gamla Bauhauset bevisade att industri och god design kan förbättra vardagslivet för miljontals människor. Det nya europeiska Bauhauset kan skapa en liknande dynamik.

Under de närmaste två åren ska fem europeiska Bauhaus-projekt inledas i olika EU-länder. Hållbarhet kommer att vara utgångspunkten för alla projekt, som dock har olika inriktning. Inriktningen kan vara allt från naturliga byggmaterial och energieffektivitet till framtidsorienterad mobilitet eller resurseffektiv digital innovation. Dessa projekt kommer att vara utgångspunkten för ett europeiskt och världsomspännande nätverk, där varje enskilt Bauhaus maximerar sin ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.

Jag hoppas att det nya europeiska Bauhauset sätter i gång en kreativ och tvärvetenskaplig rörelse som utvecklar både estetiska och funktionella normer, i enlighet med den senaste tekniken och med beaktande av miljö och klimat. Om vi kan kombinera hållbarhet med god design kommer den europeiska gröna given att få ett uppsving – även utanför våra gränser. Det skulle leda till praktiska svar på den sociala frågan om hur ett modernt liv i harmoni med naturen kan se ut.

Vi måste lämna de gamla hjulspåren och byta perspektiv. Ett nytt europeiskt Bauhaus skapar utrymme för detta.

Ursula von der Leyen, ordförande, EU-kommissionen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning