"Ett moln av skräck" över Turkiet

Asli Erdogan.Bild: PEN

Marianne Bargum träffade den turkiska journalisten Can Dündar som talade om trakasserierna av journalister, författare och intellektuella.