Ett land eller en världsdel?

Det finns 23 officiella språk i Indien. Flera av dem har egna alfabet.

"Welcome to Tamil Nadu", säger den ärrige taxichauffören då jag beger mig från flygplatsen till Chennais centrum. Chennai hette tidigare Madras och är tamilernas huvudstad. Taxichauffören talar tamilernas språk och lite engelska, men inte hindi. För tamilerna är norra Indien långt borta. Avståndet från Chennai till New Delhi är lika långt som från Helsingfors till Zürich.

För indier är det mycket viktigt att känna till sitt ursprung. En person bosatt i Mumbai kan anse att hen kommer från Kerala därför att farfar en gång flyttade därifrån till Mumbai. Den etniska och religiösa tillhörigheten är stark. Kastsystemet är visserligen avskaffat, men det är ofta föräldrarna som kommer överens om äktenskap för att se till att sonens och dotterns tilltänkta har rätt ursprung.

Tamiler i söder har inte så mycket gemensamt med bengaler i nordost. Kashmir är ett kapitel för sig. Indiens muslimer är världens största religiösa minoritet En av de första saker som nordbor noterar är de enorma skillnaderna i status och levnadsförhållanden. Plåtruckel kan finnas sida vid sida med prydliga villaområden. Det finns indier som är ytterst förmögna, det finns en växande medelklass och det finns många fattiga. Den officiella minimilönen är cirka 100 euro i månaden. Taxichauffören i Chennai berättar att han förtjänar åtta till tio euro per dag.

Det moderna Indien föddes 1947 då den brittiska kolonin delades upp i det muslimska Pakistan och det hindudominerade Indien. I konstitutionens första artikel står det att Indien är en statsunion. Statsunionen Indien är uppdelad i 29 delstater. Med en befolkning på 1,35 miljarder ger det ett medeltal på 47 miljoner människor per delstat. Uttar Pradesh med över 228 miljoner invånare är störst, Sikkim med knappa 700 000 är minst. Förutom delstaterna finns det "Union territories" med lite mindre självstyre. Indien är så stort att de olika delstaterna har beskickningar i huvudstaden New Delhi för att bevaka sina intressen på riksnivå.

Det finns 23 officiella språk i Indien. Flera av dem har egna alfabet. Det största språket hindi talas av 43 procent av befolkningen, det näst största språket bengali av 8 procent. Trots det brittiska arvet är det bara en minoritet som talar engelska. Det här betyder att de flesta indier inte har ett gemensamt språk.

Indien har flera invånare än Afrika med 54 självständiga stater. I EU talas det många språk, men i Indien är den etniska, religiösa och språkliga diversiteten mycket större än i Europa. Man kan med rätta fråga sig om Indien är ett land eller en världsdel?

Visst finns det också många gemensamma drag i hela Indien. Trafiken är ett sådant. Då taxichauffören I Chennai vilt tutande och med dödsförakt klämmer in sitt fordon mellan en långtradare och en buss, då hundar, cyklister och försäljare bekymmerslöst rör sig mellan fordonen i den kaotiska trafiken, då är situationen exakt densamma som i New Delhi och andra indiska städer i rusningstid.

Erik af Hällström är ambassadråd vid Utrikesministeriet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning