Ett typiskt drag hos finländarna är att man försöker betala sitt bostadslån möjligast fort. Efter det köper man ofta en sommarstuga eller en placeringsbostad.

– Också av historiska skäl har finländarnas förmögenhet varit ganska koncentrerad till fastigheter, konstaterar Thomas Lindholm, direktör för personkunders sparande och placeringar på Aktia Bank.

Enligt banken, som börjat göra upp förmögenhetsplaner åt sina kunder, är det i många fall skäl att sprida egendomen utanför de egna väggarna. De risker som hänger ihop med placerande kan man hantera genom att handla långsiktigt.

– Ofta tar man ett bolån för 15–20 år. Under historiens gång har det inte funnits särskilt många tidsperioder då placeringarna skulle ha gått på minus, förutsatt att man gjort smarta placeringar och fördelat dem både tidsmässigt, områdesmässigt och i olika tillgångsslag. Helsingforsbörsens årliga avkastning har de senaste 25 åren legat på nästan 12 procent, säger Lindholm.

Enligt honom vaknar ofta intresset för sparande och placerande exempelvis när pensionsåldern börjar närma sig och man märker att den egna ansamlade pensionen är liten.

Det lönar sig att börja öka sin förmögenhet

Det svåraste steget för många är att komma igång med placerandet.

– Det första vi som bank kan göra för att hjälpa våra kunder att bygga upp sin förmögenhet är att sänka tröskeln. Det enklaste sättet att komma igång är ett traditionellt månadssparande med små summor. När placerandet görs på rätt sätt är det en ganska tråkig och långrandig sysselsättning. Om man är ute efter spänning, lönar det sig att leta någon annanstans, till exempel på travbanan, tipsar Lindholm.

Ett hinder för månatligt sparande är ofta att man upplever att de regelbundna utgifterna är alltför stora.

– I många fall kan vi hjälpa genom att justera delbetalningarna för det existerande bolånet så, att det går att spara samtidigt som man amorterar lånet. I typfallet innebär det att lånetiden förlängs en aning, men samtidigt hålls den månatliga avgiften som tidigare gick åt till att amortera lånet på samma nivå som förut men inkluderar nu även sparandet.

Behöver bolånet överhuvudtaget längre kallas bolån, om det i praktiken samtidigt är ett lån man kan utnyttja för placering?

– Om man genom omorganisering av ett lån man tagit för att köpa en bostad också har möjlighet att spara på lång sikt, så ger det ju nog en annan känsla för lånet, säger Lindholm.

Ett lån som en snabbstart mot en ökad

förmögenhet

Som en tredje metod för att hjälpa kunden öka sin förmögenhet nämner Lindholm placeringslån. Placeringslånet kan amorteras samtidigt med bolånet eller amorteras i en enda rat som bullet-lån.

– Placeringslånet planeras naturligtvis i enlighet med kundens betalningsförmåga. Man kan se lånet som en snabbstart mot en ökad förmögenhet eftersom det gör att placeringsinsatsen kan vara större. Det passar inte alla, eftersom det alltid innebär en större risk att placera lånade pengar. Placeringslånet kan vara ett alternativ när man redan har bostadsegendom men inga besparingar.

Också det fjärde verktyget i Lindholms verktygslåda anknyter till lån. Om en människa redan har många lån, kan man slå ihop de olika lånen till en mer överskådlig helhet.

– Genom att förlänga lånetiden och sänka räntenivån kan man spara redan under amorteringstiden. Den här metoden används väldigt mycket i de andra nordiska länderna. När lånetiden förlängs ökar ränta-på-ränta-effekten jämfört med om man börjat placera först när lånen har amorterats, säger han.

Den femte metoden är åter den första: när man vill börja öka sin förmögenhet lönar det sig att starta med att göra upp en plan. Aktia har under våren gjort upp förmögenhetsplaner för sina befintliga och kommande kunder.

– Den första responsen har varit positiv. Målsättningen är att folk ska inse möjligheterna i sin egen ekonomi, när förmögenhetsplanen belyser dessa. Vanligen finns betydligt fler möjligheter än man förväntat sig.

Läs mera på aktia.fi/sv/förmögenhetsplan

Thomas Lindholm, direktör för placeringsprodukter på Aktia Bild: Privat

Fem sätt på vilka banken kan hjälpa sina kunder att öka förmögenheten

• Hjälp med att komma igång

• Omorganisering av bolån

• Beviljande av placeringslån

• Ihopslagning av olika lån

• En förmögenhetsplan